Saturday 16 November

Ymunwch â ni am Ddiwrnod Dinas yr Arcêd cyntaf erioed ar Ddydd Sadwrn 16eg o Dachwedd 2019 am ddiwrnod o siopa Nadolig unigryw.

Cewch gynigion arbennig, cerddoriaeth byw a digwyddiadau drwy’r dydd i’r hwyr yn y saith arcêd hanesyddol a phrydferth. Cynlluniwch eich ymweliad a darganfyddwch mwy o beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig mewn siopau, llefydd yfed a bwyta a siopau annibynnol.

Darganfyddwch beth rydym wedi cynllunio drwy fynd ar ein gwefan