Y Gwobrau Teledu Cenedlaethol...

Rydym yn llawn cyffro am y Gwobrau Teledu Cenedlaethol ar 22 Ionawr, yn enwedig gan fod rhai o’n sioeau a wneir yng Nghaerdydd wedi cael eu henwebu!

Gallwch gael gwybod mwy am y gwobrau teledu a phleidleisio am eich hoff raglenni yma: https://www.nationaltvawards.com/

Dyma ein canllaw ar y rhaglenni teledu gorau sy’n cael eu cynhyrchu yng Nghaerdydd a sut i ddod o hyd i’w lleoliadau ffilmio yn y ddinas.

A Discovery of Witches (Drama Newydd)

Stori gariad fodern mewn byd o fampirod, gwrachod a chythreuliaid sy’n byw ochr yn ochr â bodau dynol. Daeth y sioe hon i’r sgrin am y tro cyntaf ym mis Medi 2018. Er bod y stori wedi ei lleoli yn Rhydychen, cafodd y rhaglen ei ffilmio yng Nghaerdydd, ac mewn nifer o leoliadau eraill ledled Cymru.

Cwrt Insole
Mae’r plasty hwn ym maestref werdd Llandaf hefyd yn llety i Matthew Clairmont yng Ngholeg yr Holl Eneidiau, Rhydychen, gyda’i arddull gothig yn creu’r lleoliad delfrydol ar gyfer cuddfan fampir.

Gallwch ymweld â nifer o ystafelloedd ar y llawr daear gan gynnwys yr Ystafell Groeso, yr Ystafell Biliards a Phantri’r Bwtler ac erbyn hyn, am y tro cyntaf ers y 1970au, gall ymwelwyr fynd i’r llawr cyntaf a mwynhau arddangosfa sain a lluniau barhaol newydd, Mae’r Tŷ Hwn yn Llwyfan. Mae yna lefydd i barcio am ddim, Canolfan Ymwelwyr, Caffi’r Potting Shed yn ogystal â gerddi hyfryd i fynd am dro ynddynt.

https://www.insolecourt.org/cy/

Marchnad Caerdydd
Mae’r farchnad dan do boblogaidd yng Nghanol Caerdydd hefyd yn rhan o’r gyfres, gan gynrychioli marchnad yn Rhydychen lle mae’r hanesydd a’r wrach Diana Bishop yn siopa am fwyd.

Mae’r adeilad mawreddog o oes Fictoria wedi bod yn yr un safle am fwy na 100 mlynedd ac mae’n cynnig amrywiaeth gyffrous o stondinau yn cynnwys popeth o grochenwaith i roc a rôl. Gallwch brynu cinio neu fyrbryd yn y lle gwych hwn yng nghanol y ddinas. Dyma rai o’n hoff stondinau: Clancy’s Vegeterain Emporium, Holy Yokes, ac am bice ar y maen unigryw, Cardiff Bakestones (dilynwch yr arogl pice ar y maen ffres neu chwiliwch am y ciw!)

https://www.cardiffcouncilproperty.com/cy/marchnad-caerdydd/

Cafodd rhai golygfeydd eu ffilmio yn Bad Wolf Studios ym Mae Caerdydd, lle crëwyd copi anferth o Lyfrgell Bodleian Prifysgol Rhydychen.

 

Casualty (Drama)

Cartref drama ysbyty fwyaf hirhoedlog y byd, Casualty, yw Loc y Rhath ym Mae Caerdydd, a hynny ers 2001. Mae’r safle BBC yn 16,000 metr sgwâr, a chafodd ei adeiladu’n bwrpasol. Mae’r rhan fwyaf o’r rhaglen yn cael ei ffilmio yma, gan fod y set anferth yn cynnwys ysbyty Holby City, Evelyn Road gyda’r dafarn Hope & Anchor a’r asiantau tai Murray & Fisher.

Yn wahanol i gyfresi eraill, mae lleoliadau ffilmio Casualty yn fwy cyfrinachol yn gyffredinol, gan gynnwys tai preifat, felly gallant fod yn anoddach eu hadnabod. Gallwch weld ffilmio’n digwydd ar draws y ddinas fodd bynnag.

Exterior of Wales Millennium Centre at night

Doctor Who (Drama)

Mae lle arbennig yng nghalon Caerdydd i Doctor Who, sydd hefyd yn cael ei ffilmio yn Loc y Rhath ym Mae Caerdydd. Mae ei pherthynas â’r ddinas yn un hirsefydlog, oherwydd cafodd Terry Nation, a ysgrifennodd i’r gyfres ac a greodd y Daleks yn y 1960au, ei eni yn y ddinas.

Canolfan y Mileniwm
Mae’r adeilad eiconig ym Mae Caerdydd wedi ymddangos ar y sgrin sawl gwaith gan gynnwys fel ysbyty o’r dyfodol yn New Earth, ac mewn episodau o Boom Town, Bad Wolf a The Girl Who Waited.

Agorwyd drysau Canolfan Mileniwm Cymru yn 2004, ac mae’n gyfleuster perfformio o ansawdd rhyngwladol ac yn gartref i wyth sefydliad celf preswyl. Mae’n cynnig rhaglen amrywiol o sioeau cerdd, operâu, perfformiadau dawnsio a chomedi yn ogystal â gweithgareddau cymunedol ac allgymorth. Gyda’i bariau, caffis a siopau, mae hefyd yn lle hyfryd i ymlacio a chael lluniaeth ym Mae Caerdydd.

https://www.wmc.org.uk/cy/

Roald Dahl Plass

Y tu allan i Ganolfan Mileniwm Cymru, mae’r man eang agored hwn, sydd wedi ei enwi ar ôl awdur enwocaf Caerdydd, wedi croesawu llu o ddigwyddiadau o bob math, gan gynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2018.

Yn ogystal â bod yn gartref i bencadlys gudd danddaearol yn y gyfres Torchwood, gall Roald Dahl Plass hefyd fod yn fan cyfleus i lenwi’r TARDIS oherwydd ei ynni hollt.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae’r lleoliad hwn yng nghanol y ddinas wedi ymddangos mewn nifer o episodau dros y blynyddoedd, gan gynnwys yr episod arbennig ar gyfer pen-blwydd y gyfres yn 50 oed, gyda Matt Smith, David Tennant, John Hurt a chip ar y Doctor Who newydd, Peter Capaldi.

Mae’r amgueddfa, sy’n cynnig mynediad am ddim, yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd Caerdydd ac yn cynnig amrywiaeth o arddangosfeydd ochr yn ochr â chasgliadau parhaol sylweddol o gelf a hanes naturiol. Os ydych yn chwilio am rywbeth sy’n gysylltiedig â theithiau Doctor Who yn y gofod, ewch i gael cip ar long ofod Tim Peake a’r profiad rhithwir cyn iddo ddod i ben ar 10 Chwefror.

https://amgueddfa.cymru/caerdydd/

Castell Caerdydd

Mae’r Castell wedi ymddangos yn y gyfres Doctor Who nifer o weithiau gan gynnwys yn y rhaglen ddwy-ran yng nghyfres 6, The Rebel Flesh/The Almost People ac yn episod y Nadolig The Snowmen. Mae hefyd wedi bod yn y gyfres Torchwood.

Peidiwch â methu Castell Caerdydd sy’n sefyll yng nghalon dinas sydd â 2000 o flynyddoedd o hanes – rhaid i chi ei gynnwys yn rhan o’ch ymweliad â’r brifddinas. Mae’n cynnig golwg ar orffennol diddorol ond mae hefyd yn gartref i nifer fawr o ddigwyddiadau cyffrous a chyngherddau gan berfformwyr enwog. Ffordd arall o fwynhau’r Castell yw mynd ar daith ysbrydion a gynhelir gan Cardiff History & Hauntings.

https://www.castell-caerdydd.com/

https://www.cardiffhistory.co.uk/

Dyma bluen arall yng nghap Doctor Who – mae Jodie Whittaker wedi’i henwebu yn y categori Perfformiad Drama, sy’n ganmoliaeth fawr i’w thymor cyntaf fel y Doctor.

 

The Voice (Sioe Dalent)

Nid yw’r cysylltiad mor gryf â hynny, ond serch hynny rydym yn falch iawn o’r Cymro ar The Voice, Tom Jones, sy’n dod o Drefforest ger Pontypridd yn wreiddiol.


ON. Os ydych yn hoff o gomedi, mae Benidorm wedi ei henwebu yn y categori hwn. Gallwch wylio’r sioe lwyfan pan ddaw i’r Theatr Newydd ym mis Chwefror! https://welsh.newtheatrecardiff.co.uk/beth-sy’-mlaen/benidorm/