Mae’r rhostiwr coffi arbenigol, 200 Degrees, wedi cyhoeddi rhagor o fuddsoddiad yn ei siop goffi yng Nghaerdydd gan sefydlu rhostiwr yn y siop, fydd yn rhoi coffi ffres sydd wedi’i rostio ar y safle i gwsmeriaid.

Gyda bwriad i weini coffi wedi’i rostio yng Nghymru i’w gwsmeriaid, mae 200 Degrees wedi dechrau cynhyrchu y tu allan i’r prif dŷ rhostio dros y bont yn Nottingham am y tro cyntaf erioed, a bydd yn gweini’r coffi a rostiwyd ar y safle yn y siop ar Heol-y-Frenhines o ganol mis Tachwedd ymlaen.

200 Degrees Coffee

Bydd y coffi ffres yn cael ei gyflenwi i gwsmeriaid cyfanwerthu 200 Degrees yng Nghymru ac, i’r rheiny sy’n lleol i’r siop, bydd yn cael ei gyflenwi trwy gyfrwng pŵer pedlo – un o nifer o fentrau y mae’r cwmni’n eu gweithredu mewn ymgais i fod yn fusnes gwyrdd.

Bydd y rhostiwr 5kg yn dod â phrofiadau newydd i gwsmeriaid, wrth greu dwy swydd newydd yn y siop hefyd. Wedi’i osod i fyny yn y siop ei hun, gall cwsmeriaid weld y rhostiwr ar waith ac hefyd fwynhau arogl newydd ei rostio go iawn.

Ynghyd â’r coffi wedi’i rostio ar yr eiddo, bydd siop Caerdydd yn cynnal gweithdai rhostio ymarferol, cyrsiau barista a digwyddiadau eraill, gan alluogi cwsmeriaid i gymryd rhan drwy rostio, blasu a thrafod y broses o’r ffeuen goffi i’r cwpan.

200 Degrees Coffee

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr 200 Degrees, Tom Vincent: “Rydym wedi bod yn ystyried ehangu elfen rostio’r busnes ers tro, ac roeddem wir yn awyddus i ddechrau yng Nghaerdydd. Mae gallu gweini coffi gwirioneddol wedi’i rostio yng Nghymru i’n cwsmeriaid yng Nghaerdydd yn ffantastig, roedd yn teimlo fel y peth iawn i wneud.

“Mae gan Gaerdydd sîn goffi fywiog yr ydym yn falch iawn o fod yn rhan ohoni, ac felly roedd buddsoddi ymhellach yn y siop yn gam naturiol i ni. Rydym wastad yn chwilio am ffyrdd newydd o gynnig y gorau – nid yn unig mewn bwyd a diod – ond hefyd yn rhoi profiadau unigryw i’n cwsmeriaid yn ogystal.

“Rydym wastad yn chwilio am ffyrdd newydd o gynnig y gorau”

“Mae gallu cynnig coffi o safon i’n cwsmeriaid yng Nghaerdydd sydd wedi’i rostio o’u blaenau nhw, a rhoi cyfle i ddeall sut rydym yn creu cwpan grêt o goffi, a gallu hyfforddi ein tîm Caerdydd ar rostiwr ar y safle yn wych, dyma beth yr oeddwn eisiau ei weld.”

Bydd ymwelwyr i gaffi Castell Caerdydd gerllaw, sydd wedi bod yn gweini coffi 200 Degrees ers mis Ebrill eleni, hefyd yn gallu mwynhau’r coffi sydd wedi’i rostio yn lleol, tra bydd rhostiadau arbennig llai ar gael mewn lleoliadau eraill, y tu mewn a’r tu allan i Gymru.

Yn un o siopau coffi mwyaf poblogaidd Caerdydd, mae 200 Degrees yn gweini detholiad o ddiodydd poeth ac oer a bwyd a wnaed â llaw i’w fwyta y tu mewn neu’r tu allan.