Beth yw Tryanuary?

Sefydlwyd yn 2015, mae Tryanuary yn ymgyrch genedlaethol sy’n anelu at annog cefnogaeth i’r diwydiant cwrw ym mis Ionawr.

Mae Caerdydd, fel llawer o ddinasoedd eraill, yn marchogaeth don y chwyldro cwrw crefft. Ar hyn o bryd mae’n ymddangos bod gennym fariau newydd a bragdai sy’n dod i ben drwy’r amser. Newyddion gwych i bobl sydd, fel ni, yn caru samplu rhywbeth newydd ac yn wahanol ar daith i’r dafarn.

Fodd bynnag, gall yr hongian ar ôl y Nadolig arwain llawer ohonom i aros yn y tu mewn. Bydd rhai hyd yn oed yn rhoi’r gorau i’r diod yn gyfan gwbl. Ionawr sych. Gall y ddau eiriau hyn wneud ein pennau, ein heidiau a’r waledi yn teimlo’n hapusach ychydig yn yr adeg hon o’r flwyddyn. Ond, ar gyfer ein hosteli a’n bragwyr lleol, mae’n stori wahanol.

Felly, yma yng Nghaerdydd, rydym yn eich annog chi i ysgwyd oddi ar y cromfachau o mis Ionawr sych. Yn hytrach na gwaharddiad hunan-osod, pam na wnewch chi groesawu Tryanuary a gwneud eich rhan i gefnogi golygfa cwrw goddefol Caerdydd.

Cwrw o Gaerdydd

Ochr yn ochr â chawr bragu Cymru, S.A. Brain, mae gennym bellach nifer o frithwyr indie yn y ddinas. Felly, does dim esgus i beidio â mwynhau peint o’r pethau da a wneir yma yng Nghaerdydd!

Efallai mai’r ddau fwyaf adnabyddus o’r rhain yw Crafty Devil a Pipes Beer. Yn ddiweddar, mae Crafty Devil wedi agor Beelzebub’s Bar eu hunain ar Church Street. Mae Pipes Beer ar gael ledled y ddinas, maent hefyd yn cynnal diwrnodau agored rheolaidd yn eu safleoedd ym Mhontcanna.

Mae gennym hefyd rai ychwanegiadau mwy diweddar i ddewis ohonynt. Bu Rival Brewing Co, tîm tad a mab, wedi bod mewn busnes ers 2016. Sefydlwyd Arcadian Brewing Co y llynedd gan ffrindiau Beth a Kristy. Dylech hefyd edrych allan am yr aelod diweddaraf o frawdiaeth fragu Caerdydd, Bragdy Splott, gwyliwch y gofod hwn.

Cwrw yng Nghaerdydd

Bydd unrhyw un sydd wedi bod yng Nghaerdydd yn gwybod bod gan ganol y ddinas gasgliad dwfn o dafarndai a bariau i’w dewis. Beth bynnag yw’r math o sefydliad yr ydych yn chwilio amdani, o soffistigedig i ysbwrw a llif llif, mae’n debyg bod gan Gaerdydd le i chi. Os yw cwrw crefft yn ffatri eich cwch, yn dda nid yw hynny’n eithriad. Os ydych chi wedi penderfynu gobeithio ar y Tryanuary express, yna gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio o leiaf un o’r mannau gwych hyn yn ystod eich teithiau.

DEPOT

Wedi’i leoli mewn hen warws 24,000 troedfedd sgwâr, DEPOT oedd y cyntaf i gynnig lleoliad bwyd parhaol dan do i bobl Caerdydd, ac mae’r Street Food Social wythnosol yn rhedeg bob dydd Sadwrn bob blwyddyn. O lansio popeth cyfrinachol gyfrinachol, i gynnal yr ŵyl cwrw annibynnol gyntaf yng Nghymru, mae DEPOT yn parhau i esblygu, gan ddod â digwyddiadau newydd a gwreiddiol i’r ddinas a chadarnhau enw da fel lle i noson arall Caerdydd.

Brewdog

Y diweddaraf o’r bariau yn y ‘chwarter chwarter’ yw Brewdog. Mae’r arddull yn drefol yn cwrdd â gwaith brics chic – yn meddwl diddorol wedi’i adael, coed a adferwyd a thablau carreg noeth. Mae’r bar wedi’i leoli’n ganolog ar Westgate Street gyferbyn â Stadiwm y Mileniwm. Maent yn gwasanaethu ystod helaeth o breswylwyr a gwesteion ar drafft. Rydym yn argymell yr ales sydd ar gael gan ddiawd crafty micro-bragdy Cymraeg lleol.

The City Arms

Fe’i adeiladwyd yn yr 1800au, efallai y bydd y City Arms yn hen ond mae’n dal i fod ei hun yn erbyn yr holl esguswyr ifanc; fe’i pleidleisiwyd ar gyfer tafarn gorau Caerdydd gan CAMRA yn 2012. Wedi’i leoli yn dafliad carreg o Stadiwm y Principality a Pharc Arfau Caerdydd, mae cefnogwyr chwaraeon, myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol fel ei gilydd yn dyluniad hwn ymhlith tyllau dyfrhau canol y ddinas.

Tiny Rebel Cardiff

Os ydych chi’n chwilio am fwyd lleol ar y cwrw crefft gyfoes, ewch i’r Tap House. Wedi’i berchen gan sêr bregu Casnewydd, Tiny Rebel. Mae’r Tap House yn adfywiad cariad cwrw modern, hwyr y nos. Wedi’i lleoli ar draws dau lawr adeilad hen, mae’n cynnal ffrwythau mini-cwrw, tap-takeovers rheolaidd, clwb cartref bregus lleol ac, wrth gwrs, mae’n gwerthu llawer o gwrw gwych.

Head of Steam

Head of Steam yw’r lleoliad cyntaf o’i fath i dir yng Nghymru gan Fragdy Camerâu a bydd yn darparu cwrw a ddarperir yn lleol ac o bob rhan o’r DU yn ogystal â choctelau cwrw, cytiau cylchdro, gwinoedd, ysbrydion a diodydd meddal. Yn y dafarn crafty hon, gallwch gael eich diod a’i fwyta hefyd gydag eitemau bwydlen sy’n defnyddio cwrwiau bar yn y cynhwysion, fel Pennaeth Llawn Steam Burger wedi’i wneud â’i gŵr Röad Crew ei hun.

Hopbunker

Wedi’i sefydlu yn 2015, ac enillydd nifer o wobrau ers hynny, Hopbunker yw lleoliad rhif un un Caerdydd ar gyfer casg a chriw craft. Gyda 15 plymp llaw, 22 o goglinellau a 16 seidr go iawn, fe’ch difetha ar gyfer eich dewis. Mae gennym hefyd ddewis gwych o win, whisgi premiwm ac ysbrydion eraill, yn ogystal â diodydd meddal.