Y Pasg yw’r adeg berffaith o’r flwyddyn ar gyfer trip i ddarganfod yr hanes, diwylliant eclectig, atyniadau unigryw a’r siopa o safon i’w sydd i’w canfod ym mhrifddinas Cymru.

Boed yn ymweld am wythnos, penwythnos neu am y diwrnod, cewch ddigonedd i’w weld a’i wneud – o gerdded drwy arcedau siopa Edwardaidd a Fictoraidd y ddinas, archwilio un o barciau mwyaf a harddaf y DU, ymweld ag un o lawer o amgueddfeydd diddorol y ddinas neu fwynhau un o’r dewis eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd yn y ddinas y Pasg hwn.

Dyma flas o’r hyn sy’n digwydd yng Nghaerdydd y Pasg hwn …


CASTELL CAERDYDD

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Castle-Tafwyl-1024x683.jpg

Mae Castell Caerdydd yn un o brif atyniadau treftadaeth Cymru ac yn safle o bwysigrwydd rhyngwladol. Bu unwaith yn gaer Rufeinig, yn gadarnle Normanaidd ac yn gampwaith Gothig Fictoraidd, mae muriau a thyrau tylwyth teg Castell Caerdydd yn cuddio 2,000 mlynedd o hanes. Mae wedi’i leoli o fewn parcdir ffrwythlon Parc Bute yng nghanol y ddinas.

Y Pasg hwn gall teuluoedd ymuno â Llwybr y Pasg a chwrdd â’r Marchogion!

Tocynnau a Gwybodaeth

Llwybr y Pasg

Dydd Sadwrn,13  Ebrill – Dydd Sul, Ebrill 28 10.00-17.00
This image has an empty alt attribute; its file name is 0337a-1024x683.jpg

Dewch o hyd i’r atebion i gliwiau thema’r Pasg wedi’u cuddio o amgylch tiroedd y Castell i hawlio gwobr ac i gymryd rhan mewn raffl i ennill tocyn teulu i Joust! yng Nghastell Caerdydd ar 15 a 16 Mehefin 2019.  Prynwch eich tocynnau o swyddfa docynnau’r Castell neu’r siop anrhegion.

Mynediad arferol yn gymwys ynghyd â £1 y pen ar gyfer Llwybr y Pasg, gan gynnwys gwobr.

(Sylwch nad Helfa Wyau Pasg yw hon)

Tocynnau a Gwybodaeth

Cwrdd â’r Marchogion

Dydd Sul, 21 Ebrill 21, a Dydd Lun, 22 Ebrill 10.00-17.00

meet the knights Cardiff castle

Teithiwch yn ôl i’r cyfnod canoloesol wrth i Syr Jay a Syr Lewis (Rhyfelwyr Warwick) ddychwelyd i Gastell Caerdydd ar Sul a Llun y Pasg. Bydd dau arddangosiad ymladd bob dydd, ynghyd â chyfle i ddysgu mwy am yr arfau a’r arfwisg a ddefnyddiwyd gan farchog canoloesol.

Yn ogystal, bydd straeon, rholio wyau a rasys wy ar lwy yn digwydd ar wahanol adegau trwy gydol y ddau ddiwrnod.

Mae mynediad arferol yn berthnasol.

Tocynnau a Gwybodaeth

 

DIGWYDDIADAU AWYR AGORED

 

Sioe Flodau’r RHS

Parc Bute, Dydd Gwener 12 – dydd Sul 14 Ebrill

This image has an empty alt attribute; its file name is family-flowers.jpg

Dechreuwch eich blwyddyn arddio!  Bydd Sioe Flodau’r RHS yn llawn syniadau tymhorol ar gyfer eich gardd, arddangosfeydd blodau ysblennydd a gweithgareddau llawn hwyl i’r teulu.


Cyrsiau fforio’r gwanwyn

Parc Bute, Dydd Gwener 5 Ebrill a dydd Sadwrn 20 Ebrill

This image has an empty alt attribute; its file name is 180222-urban-foraging-top3-1200x800-1024x683.jpg
Halfpoint ©

Oherwydd ei gynefin cymysg, mae’r parc canol y ddinas hardd hwn yn annisgwyl o ddigonol o ran rhywogaethau planhigion, blodau a madarch gwyllt gydol y flwyddyn. Mae’r cwrs yn dechrau gyda chyflwyniad, wedi’i ddilyn gan daith gerdded 2.5 awr drwy’r parc yn nodi gwahanol rywogaethau, ac yn gorffen gyda pharatoi bwyd gydag eitemau a ganfuwyd ar y daith gerdded.

 


THEATRAU

Tom Gates Live on Stage – Theatr Newydd

Dydd Mercher 24 Ebrill – dydd Sul 28 Ebrill

The New Theatre
Yn seiliedig ar lyfrau poblogaidd Liz Pichon, mae’r stori newydd sbon hon am Tom Gates yn cael ei chyflwyno i chi gan y tîm sydd wedi ennill gwobrau sydd y tu ôl i Horrible Histories a Gangsta Granny – ac am y tro cyntaf erioed mae’n fyw ar lwyfan! Bydd y perfformiad cyntaf erioed anhygoel hwn yn teithio o amgylch y DU drwy gydol y flwyddyn

 

Zog – Neuadd Dewi Sant

Dydd Gwener 26 Ebrill – dydd Sul 28 Ebrill

This image has an empty alt attribute; its file name is zog-1024x598.jpg

Yn fawr o ran maint, ac yn frwdfrydig o ran natur, mae Zog mor awyddus i ennill seren aur yn ysgol Madam Dragon, lle mae dreigiau’n dysgu’r holl bethau y mae angen i ddreigiau eu gwybod.  Mae Zog yn ymdrechu mor galed, efallai yn rhy galed, ac mae’n taro, yn llosgi ac yn rhuo ei ffordd trwy flynyddoedd un, dau a thri.


You’ve got dragons – Canolfan Mileniwm Cymru

Dydd Sadwrn 16 Ebrill – Dydd Mercher 20 Ebrill

Wales Millennium Centre, Cardiff Bay
Wales Millennium Centre, Cardiff Bay

Gyda cherddoriaeth fyw, wreiddiol, mae’r cynhyrchiad hynod weledol, sensitif hwn yn archwiliad digrif a theimladwy o’r dreigiau rydym i gyd yn eu hwynebu. Yn sioe rhwng y cenedlaethau sy’n cynnwys capsiynau creadigol, Iaith Arwyddion Prydain a disgrifiad clywedol, mae You’ve Got Dragons yn wych i’r teulu cyfan.

Ynghyd â’u perfformiadau o You’ve Got Dragons, yn seiliedig ar y llyfr gan Kathryn Cave, mae Taking Flight Theatre yn cynnal cyfres o weithdai byr wedi’u hanelu at blant a’u teuluoedd i ddarparu technegau syml i feithrin gwytnwch mewn iechyd meddwl.

Tocynnau a Gwybodaeth

The Girl with incredibly long hair (+ sioe Gymraeg) – Celfyddydau Chapter

Dydd Sadwrn 13 Ebrill – Dydd Iau 18 Ebrill
Chapter entrance

Y Pasg hwn ymunwch â Rapunzel, ei mam, a’i ffrind newydd Daf yn y goedwig wrth iddynt fynd ar antur, a bydd angen eich cymorth chi arnynt. Sioe i’r teulu yw The Girl With Incredibly Long Hair sy’n ail-ddychmygu stori Rapunzel ar gyfer ein cyfnod ni.

Tocynnau a Gwybodaeth

ARENAS A STADIYMAU

 

Disney On Ice – Motorpoint Arena

Dydd Mercher 24 Ebrill – dydd Sul 28 Ebrill

Anna and Elsa from Frozen
Anna and Elsa from Frozen

Crewch atgofion bythgofiadwy wrth i chi archwilio byd rhyfeddol Disney On Ice! Ymunwch â Mickey Mouse a Minnie Mouse ar daith drwy atgofion mewn dathliad o hud a hwyl i’r teulu. Mae Dory yn ôl gyda’i ffrindiau Nemo a Marlin o’r ffilm Disney Pixar Finding Dory.


Dydd y Farn -Stadiwm Principality

Dydd Sadwrn 27 Ebrill

This image has an empty alt attribute; its file name is Judgement-Day2-1024x600.jpg

Dydd y Farn VII, ymgorfforiad 2019 o’r ‘diwrnod allan gwych’ blynyddol ar gyfer rygbi Cymru sy’n gweld pob un o’r pedwar rhanbarth yn wynebu’i gilydd mewn rowndiau Guinness PRO14 o dan yr un to.


AMGUEDDFEYDD

Helfa Basg Fawr yr Amgueddfa – Sain Ffagan ac Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dydd Gwener 19 Ebrill – dydd Llun 22 Ebrill

St Fagans National Museum of History
Datryswch y cliwiau a dilynwch y llwybr o amgylch yr Amgueddfa, yna ewch yn ôl i’r dechrau i hawlio eich gwobr wy-ych!

Leonardo De Vinci: Dyn y Darluniau – Amgueddfa Genedlaethol

Dydd Gwener 1 Chwefror – Dydd Llun 6 Mai

This image has an empty alt attribute; its file name is DzS0Ul1X0AE4jE7-1024x660.jpg

I ddathlu 500 mlwyddiant marwolaeth Leonardo da Vinci, bydd yr Amgueddfa Genedlaethol yn arddangos deuddeg o’i luniau mwyaf fel rhan o #Leonardo500 – dathliad cenedlaethol o’r arlunydd hynod hwn.


Amgueddfa Sain Ffagan

This image has an empty alt attribute; its file name is St-Fagans.jpg

Mae gan Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan ddigonedd o weithgareddau hwyliog i deuluoedd eu mwynhau. Bydd cwrs rhaffau uchel CoedLan ar agor drwy gydol y mis, lle gallwch roi cynnig ar 18 o rwystrau gwahanol, gan gynnwys trawst cydbwyso, pont igam ogam, rhwyd cargo a weiren wib.

Bydd marchnad wneuthurwyr a ffair draddodiadol yn cael ei chynnal o 13 – 28 Ebrill.  Dewch o hyd i rywbeth arbennig na fyddech byth yn ei ddarganfod ar y stryd fawr a mwynhewch gyfle i’ch rhai bach adael yr oes ddigidol ar eu hôl a chael profiad o ffair draddodiadol.


BAE CAERDYDD

This image has an empty alt attribute; its file name is 18992766429_e82447487c_o-1-1024x625.jpg

Mae beicio yn ffordd wych o archwilio dinas – beth am logi nextbike a beicio ar draws Morglawdd Bae Caerdydd ar y llwybr beicio cylch y bae?  Yn ychydig dros 6 milltr/10km o hyd gallwch gerdded y llwybr hefyd – mae’n ffordd wych o weld tirnodau eiconig y ddinas fel yr Eglwys Norwyaidd yn ogystal â Gwarchodfa Gwlyptir Bae Caerdydd, ac efallai y gwelwch Grocodeilod Enfawr hyd yn oed!

Dylai unrhyw un sy’n chwilio am ddos o adrenalin fynd i Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd – cyfleuster antur hawdd mynd ato yng nghanol y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol. Mae’r lleoliad yn darparu cyrsiau a gweithgareddau sy’n cael eu rhedeg gan arbenigwyr, o rafftio dŵr gwyn, canŵio a cherdded ceunentydd, i brofiad corff-fyrddio ‘ton dan do’. Mae gan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd gynifer o weithgareddau anhygoel ar gael, fod pa bynnag chwaraeon dŵr yr ydych yn ei hoffi ar gael yno!


SIOPA

This image has an empty alt attribute; its file name is Arcade_Staged_Shots-4-1024x683.jpg
Os yw eich syniad chi o amser da yn llai o ddos o adrenalin ac yn fwy o ddos o siopa, mae Caerdydd yn lle perffaith i ddod o hyd i frandiau dylunwyr, enwau’r stryd fawr a llu o siopau annibynnol.  Mae Canolfan Dewi Sant yn gartref i dros 150 o siopau ac 40 o lefydd bwyta, tra bod saith o arcedau Edwardaidd a Fictoraidd y ddinas yn gartref i dros 100 o gaffis, bariau a siopau bwtîg. Oeddech chi’n gwybod bod Caerdydd yn cael ei hadnabod fel Dinas yr Arcedau?