Beth ydych chi’n ei alw’r dyddiau hynny rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd?

O ‘Twixmas’ i’r ‘Sul hiraf’, mae enw’r cyfnod rhyfedd hwnnw rhwng Gwyl San Steffan a Nos Galan wedi bod yn destun llawer o drafodaeth.

Yn aml yn cael ei wario mewn ymlacio, bwyta gormod, ac anghofio pa ddiwrnod ydyw, rydym ni, yn nhîm Croeso Caerdydd, yn awyddus i setlo’r ddadl.

Felly, ar ôl peth ymchwil, rydym wedi darganfod yn ddiweddar syniad gwych o Sgandinafia; yn benodol gan ein ffrindiau da iawn yn Norwy (a wyddoch chi fod Caerdydd wedi ei gefeillio â Hordaland yn Norwy ers 1996?)

Mae’r Norwegiaid yn galw y cyfnod hwn Romjul, ac mae’n gyflwr meddwl mwy nag unrhyw beth arall. Mae’n amser gorffwys yn gorfforol ac yn feddyliol, mae Romjul yn ymwneud â arafu bywyd, ymlacio ac ailgysylltu gyda ffrindiau a theulu i fyfyrio ar y flwyddyn y tu ôl, cyn croesawu’r un newydd. Does dim straen, dim amserlen, ac yn bendant dim drama! Yn syml, yn hawdd ac yn gyfforddus.

Nawr ein bod wedi’ch gwerthu chi ar y syniad, sut allwch chi fwynhau darn eich hun o Romjul yng Nghaerdydd eleni?

  1. Gŵyl y Gaeaf – Sglefrio iâ gyda’r teulu yng Ngŵyl y Gaeaf Caerdydd, wedi’i ddilyn gan siocled neu win poeth mewn cornel gludiog o bar alpaidd Sur La Piste!
  2. Gwestai Sba – Triniwch eich hun ac ymlaciwch yn un o westai sba Caerdydd, mae yna rai cynigion gwych o gwmpas yr adeg hon o’r flwyddyn fel yr un yma yn y Park Plaza.
  3. Siopa – Mae therapi adwerthu yn golygu ymlacio i rai… siopwch o gwmpas canolfannau ac arcedau’r ddinas a thrin eich hun i rywbeth yn y Romjulssalg (gwerthiannau Romjul), rydych chi’n ei haeddu.
  4. Tanau Pren Clyd – Os nad ydych chi’n ddigon ffodus i gael tân pren yn y cartref yna ewch i un o dafarndai Caerdydd sydd â un, fel 33 Windsor Place, Y Cricketers, Y Deri Inn neu The Old Post.
  5. Parciau a Gerddi – Glanhewch y crynion Nadolig gyda phromenâd hen ffasiwn o gwmpas un o barciau neu gerddi Caerdydd. Rhowch gynnig ar Barc Bute, Parc y Rhath neu Gerddi Alexandra.
  6. Theatr – Mae gan Gaerdydd ddigonedd o sioeau Nadolig i’w mwynhau, gallech weld Swan Lake yn Neuadd Dewi Sant, Beauty and the Beast yn Panto yn y New Theatre neu Matilda the Musical yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.
  7. Bae Caerdydd – Beth am daith gerdded y gaeaf ar draws Morglawdd Bae Caerdydd, gyda gorffwys yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Eglwys Norwyaidd ar gyfer cacennau a diod poeth.
Oeddet ti'n gwybod?

Cysylltiadau Caerdydd i Norwy…

Oeddech chi’n gwybod bod Caerdydd wedi ei gefeillio â Hordaland yn Norwy ers 1996? Hordaland yw sir drydydd fwyaf Norwy, ac mae hefyd yn cynnwys ail ddinas y wlad, Bergen. Bob blwyddyn, mae tua 20 o ddisgyblion chweched dosbarth yn teithio o Hordaland i astudio mewn ysgolion yng Nghaerdydd. Dathlodd y gyfnewid hon ei 20fed pen-blwydd yn 2017.

Yn ôl yn y 19eg ganrif roedd fflyd masnachwr Norwy yn gweithredu’n drwm o dociau Caerdydd, yn arwain at adeiladu un o’n tirnodau modern enwog, yr Eglwys Norwyaidd. Am tua canrif, roedd yr eglwys yn gwasanaethu anghenion morwyr ac alltudion yn y gymuned leol. Un o’r teuluoedd Norwyaidd alltudiol oedd y Dahls, y cafodd ei fab Roald ei fedyddio yn yr eglwys ac fe’i tyfodd i fod yn un o awduron plant enwocaf y byd.

Yn yr 1980au helpodd dyn o’r enw Terje Inderhaug, o Hordaland, godi £90K o’r £250K a ddefnyddir i achub ac adleoli’r eglwys i’w lleoliad presennol. Rhoddodd Hordaland y bren hefyd ar gyfer deciau newydd trawiadol yr eglwys, yn ogystal ag anfon meiri coed i’w osod.


Romjul