Ysgrifennwyd y blog hwn gan y blogiwr proffesiynol Laura – Simone, dilynwch Laura ar Twitter, Instagram a thanysgrifiwch i’w YouTube channel.


Mae bron blwyddyn wedi mynd heibio ers agor bwyty Marco Pierre White yng nghanol dinas Caerdydd. Gydag amrywiaeth eang ar y fwydlen o frecwast i swper, roeddwn yn edrych ymlaen at gael blasu’r te prynhawn â Prosecco ac yn wir, nid oedd yn siomi.

Argraff Gyntaf

Ar gyrraedd, cawsom ein cyfarch gan westywr caredig a aeth â’n cotiau cyn ein harwain at ein bwrdd yn un o gorneli bach y bwyty.  Roedd y cynllun llwyd cain y tu fewn i’r bwyty yn slic ac roedd celfi modern a lluniau o Marco ar y waliau. Roedd yn fan braf i ddianc iddo rhag y strydoedd prysur y tu allan. Er yr oedd llif cyson o gwsmeriaid yn dod trwy’r drws, nid oedd y bwyty’n teimlo’n brysur gan fod y byrddau wedi’u gwasgaru i greu amgylchedd esmwyth iawn.

Y Stand Cacennau

Wrth iddynt baratoi ein stand cacennau, cawsom wydraid o Prosecco ac yna dewis o de Teapigs (y te mintys oedd y gorau erioed). Cyrhaeddodd y stand cacennau yn fuan ac roedd arno amrywiaeth o ddanteithion melys, cacennau a brechdanau bach, ac wrth gwrs, sgons. Dechreuom ar y brechdanau’n gyntaf. Y dewis oedd wy a mayo, eog mwg a chaws hufen, ham a mwstard, cig eidion a marchruddygl ac yn olaf, ciwcymbr a chaws hufen.

Roedd yr haen o ddanteithion melys yn cynnwys amrywiaeth o gacennau hyfryd prin rydych yn dod ar eu traws mewn te prynhawn arferol. Roedd cacen caws mefus a hufen tolch, cacen moron, sachertorte a macarŵn yr un i orffen. Wrth gwrs, ni fydd unrhyw de prynhawn yn gyflawn heb sgon yr un. Roedd dwy sgon ffrwythau fawr, a’r rheiny’n gynnes gyda digonedd o hufen torch a jam mefus, heb sôn am y mefus ffres mewn colandr bychan ar yr ochr – syniad hyfryd i orffen. Roedd mwy na ddigon o fwyd i’r ddau ohonom, ac wrth gwrs, doedden ni ddim wedi llwyddo i fwyta’r cyfan. Roedd y staff yn ddigon caredig i roi’r cacennau oedd yn weddill mewn bocs i’w cludo adref fel y gallwn eu mwynhau’n hwyrach. Roedd y dewis yn hyfryd, ac roedd digon o amrywiaeth ar bob haen.

Lleoliad

Mae’r bar a bwyty steciau wedi’i leoli y tu fewn i Arcêd Dominions ar Heol-y-Frenhines yng Nghaerdydd, ac felly’n mae’n hawdd iawn ei gyrraedd. Mae digonedd o leoedd parcio gerllaw ac mae mewn man delfrydol i gael golwg ar ambell siop yn y dre ar yr un pryd, neu i fynd i sgwrsio â ffrindiau ar ôl gwaith neu ar y penwythnos. Er ei fod yng nghanol y ddinas fywiog, ni fyddech yn ymwybodol o hynny o’r tu fewn. Chwe llawr i fyny, rydych yn teimlo fel petaech mewn byd bach tawel eich hun.

Prisiau a Dewisiadau

Mae pris y te prynhawn yn dechrau ar £19.95 y person heb Prosecco, ac mae’r dewisiadau mwy costus yn cynnwys gwydraid o Prosecco neu Champagne. Os nad ydych yn rhy hoff o de prynhawn, mae digon o ddewisiadau eraill hefyd ar y bwydlenni amrywiol. Roedd golwg blasus iawn ar rai o’r eitemau cinio aeth heibio’n bwrdd; byddaf yn sicr o ddychwelyd i flasu rhywbeth arall.

Manylion

Bwyty Marco Pierre White Caerdydd
6ed Llawr, Arcêd Dominions, Tŷ Dominions, Heol-y-Frenhines, Caerdydd, CF10 2AR
02920 102 711

Mae’r te prynhawn ar gael rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn (12pm-5pm) ac mae rhaid archebu ymlaen llaw.