Mae’n darogan haf chwilboeth ym mhrifddinas Cymru felly byddwch chi ar dân am fynd allan a gwneud y gorau ohono. Nawr gallwch dreulio eich amser rhydd mewn gardd gwrw tafarn neu yn cael barbeciw mewn parc, ond dyna wnaethoch chi’r haf diwetha hefyd na? Mae amser yn dod pan aiff hynny braidd yn undonog a fydd gennych chi ddim llawer o atgofion difyr o haf 2019. Os ydych chi eisiau rhoi gwefr i’ch haf, dathlu’r tywydd crasboeth y tymor hwn a byw, rydych chi yn y lle iawn! Heb oedi rhagor, dyma’n 10 gweithgaredd awyr agored gorau yng Nghaerdydd yr haf hwn.


Parc Dŵr Caerdydd
29 Mehefin – 8 Medi

Bae Caerdydd

Parc Dŵr Caerdydd

Atyniad newydd yr haf hwn, mae’r Parc Dŵr yn cynnwys mwy na 70 rhwystr dŵr yn cynnwys sleidiau, waliau dringo a thrampolinau. Heriwch eich ffrindiau a theulu i ddod am antur dŵr-bennig ym Mae Caerdydd – y ffordd berffaith i’ch oeri yn haul yr haf!


Traeth Bae Caerdydd Capital FM
20 Gorffennaf – 2 Medi
Roald Dahl Plass, Bae Caerdydd

Yn ôl am haf arall o hwyl! Mae’r traeth yn lle gwych i oeri yn y pwll bas ar ddiwrnod poeth o haf. Mae’r traeth hefyd yn cynnwys traeth tywod enfawr sy’n addas i blant, amrywiaeth o reidiau a gemau, olwyn fawr a golygfa ar y Bae, adloniant byw am ddim, bwyd a diod gwych a chadeiriau cynfas traddodiadol; mae rhywbeth i bawb! Hefyd, mae’r mynediad am ddim i’r digwyddiad hwn.


Twrnamaint y Marchogion
17-18 Awst
Castell Caerdydd

Ewch i Gastell Caerdydd am ddiwrnod llawn cyffro o ymladd canoloesol gyda Warwick Warriors. Yn ogystal â chymeradwyo’r marchogion bonheddig, gallwch roi tro ar saethyddiaeth a sgiliau’r syrcas a mwynhau gemau canoloesol ac adloniant megis cerddoriaeth gan y cleryddion.


Penwythnos Mawr Pride Cymru
23-25 Awst
Canol y Ddinas a Gerddi Neuadd y Ddinas

Pride Cymru, Cardiff
Pride Cymru, Cardiff

Wedi cyhoeddiad mai Texas fydd yr act fwyaf, mae’r cynnwrf yn cronni dros ddigwyddiad mawr yr haf!

Bydd dathliad cydraddoldeb ac amrywiaeth mwyaf Cymru yn croesawu dros 50,000 o bobl i’r brifddinas ac mae’n cynnwys cerddoriaeth, comedi, cabaret, reidiau ffair, bwyd stryd a hyd yn oed sioe gŵn!


Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd, Bae Caerdydd

Cardiff International White Water
Cardiff International White Water

Mae cyfleuster Rafftio Dŵr Gwyn safon Olympaidd cyntaf ar-alw’r DU yn cynnig her gwyliau’r haf ddelfrydol i bawb sy’n 6 oed a hŷn. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys rafftio dŵr gwyn, caiacio, padlfyrddio a’r cwrs rhaffau uchel Antur Awyr. Mae ystod o gyrsiau cyffrous hefyd ar gael, yn cynnwys wythnosau aml-weithgaredd drwy wyliau’r haf.


Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan
Sain Ffagan, Caerdydd

Folk Dancing at St Fagans
Folk Dancing at St Fagans

Mae hon yn un arall o amgueddfeydd cenedlaethol Cymru, lle mae dros 40 adeilad gwreiddiol o wahanol gyfnodau hanesyddol wedi eu hail-greu yn y tir parc 100 erw o amgylch maenordy o’r 16eg ganrif. Mae tai, fferm, ysgol, capel, Sefydliad y Gweithwyr a hyd yn oed felin lle chewch falu a gwneud blawd eich hun neu wylio’r crefftwyr wrth eu gwaith. Wedi ei chydnabod yn un o amgueddfeydd awyr agored gorau Ewrop, cafodd Sain Ffagan ei henwi hefyd yn Amgueddfa’r Flwyddyn y Gronfa Gelf yn 2019. Hefyd, mae’r mynediad am ddim!


Pad Sblasio ym Mharc Fictoria
Heol Ddwyreiniol Parc Fictoria, Treganna

Mae Parc Fictoria yn barc Gradd II ym maestref orllewinol Treganna, lle mae maes chwarae, cyrtiau chwaraeon a’r cerflun eiconig i Billy’r Morlo. Un o nodweddion mwyaf cyffrous y parc yw’r Splashpad, sy’n cynnwys chwistrellau, jetiau a bwced o ddŵr yn arllwys, ar hyd ardaloedd ar wahân i fabanod a phlant. Mae am ddim i’w fwynhau ac ar agor o 10am tan 7pm dros wyliau’r ysgol, felly beth am bacio picnic a mynd allan am y diwrnod?


Syrcas Bwyd Stryd

Bob dydd Gwener, Sadwrn a Sul ym mis Awst

Hen Iard Ysgol, Treganna

Mae’r Syrcas Bwyd Stryd yn ôl mewn lleoliad newydd yn Nhreganna. Bydd y digwyddiad mynediad am ddim yn garnifal lliwgar o’r bwyd gorau yn y byd dros bum penwythnos blasus. Bydd bws cwrw crefft ‘rhydlyd’, coctels hafaidd a choffi. Gallwch ddisgwyl addurniadau hyfryd a chaneuon gwych yn gefndir.


2019 Vitality Blast

18 Gorffennaf – 30 Awst

Cae Criced Gerddi Sophia, Caerdydd

Os ydych chi’n chwilio am rywbeth corfforol, bydd 2019 Vitality Blast at eich dant. Daw’r twrnamaint criced i Gaerdydd ym mis Gorffennaf a mis Awst, felly dewch i annog Criced Morgannwg wrth iddyn nhw chwarae yn erbyn eu gwrthwynebwyr yng Ngrŵp y De.

Bydd Morgannwg yn cynnal saith gêm yng Ngerddi Sophia dros yr haf a bydd tocynnau o £10 yn unig.