Bydd Gŵyl y Gaeaf Caerdydd, uchafbwynt y Nadolig y brifddinas, yn uchel, yn eang ac yn ddeniadol iawn eleni gydag atyniad reid newydd a fydd yn rhoi golygfeydd ysblennydd ar dde Cymru a thu hwnt, y safle mwyaf a welodd y digwyddiad erioed, a Llawr Sglefrio agored dan do Admiral rhwng 15 Tachwedd a 6 Ionawr (tocynnau ar werth nawr ar cardiffswinterwonderland.com).

 

Bydd y Tŵr Cwympo’n mynd â reidwyr 90m i fyny i’r awyr, yn uwch na phob adeilad arall yng Nghaerdydd, gan roi golygfeydd godidog ar y ddinas, cyn eu gollwng nhw’n fertigol yn gyflym iawn i lanio’n ddiogel ar y llawr. Yma, gallant fwynhau sglefrio dan do, sawl reid ffair trwy’r safle mwy, a’r holl fwyd a diod fydd ar gynnig yn y Pentref Alpaidd gwreiddiol. Eleni, mae hyn yn cynnwys crêpes sawrus a melys, ystod o ddanteithion melys traddodiadol gan gynnwys pwll tân i rostio malws melys, tram wedi’i drosi yn gweini selsig wedi grilio a byrgyrs, a hefyd ‘Sur La Piste’, sef bar deulawr ar thema lolfa sgïo Ffrengig gyda gondolas sgïo, a ddaw ag après-ski i ganol y ddinas.

 

Dywedodd Norman George Sayers, gweithredwr Gŵyl y Gaeaf Caerdydd: “Rydyn ni’n ceisio cyflwyno elfennau cyffrous newydd bob blwyddyn i wella profiad ymwelwyr yng Ngŵyl y Gaeaf, ac rwy’n credu y bydd y nodweddion cyffrous newydd hyn a rhagor o gyfleusterau llety yn 2018 yn ei gwneud hi’n hyd yn oed yn fwy poblogaidd; rydyn ni’n disgwyl dros 250,000 o ymwelwyr! Ond credwch chi fi, nid yn y Tŵr y cewch chi fi dros yr ŵyl!”

 

Mae gan Lawr Sglefrio Admiral do clir dan y sêr, sy’n golygu na chaiff unrhyw sesiwn ei chanslo oherwydd tywydd garw, a gall pob un o’r 60,000 o sglefrwyr fanteisio arno i’r eithaf.

Y llynedd, llawr sglefrio Caerdydd fu’r un awyr agored cyntaf yn y DU i dderbyn Achrediad Hygyrchedd, gan alluogi hyd yn oed mwy o ddefnyddwyr cadeiriau olwyn ar yr iâ. Mae gan Ŵyl y Gaeaf hefyd Bengwiniaid poblogaidd, y mae modd eu harchebu ymlaen llaw i blant bach y mae arnyn nhw angen ychydig o help ar yr iâ.

 

Dywedodd John Davies o weithredwr y llawr iâ, 11th Hour: “Yn 2017, ni oedd y llawr sglefrio awyr agored cyntaf ym Mhrydain i gael Achrediad Hygyrchedd, gan alluogi mwy o ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a’r rhai y mae arnyn nhw angen cymorth ychwanegol i gael profiad hwyl a chyffrous ar lawr sglefrio hamdden awyr agored Caerdydd. Gobeithiwn y bydd hyd yn oed mwy o bobl yn galw heibio pan fyddwn ni’n agor ym mis Tachwedd.”

Ar ôl i’r elusen benodol, NSPCC Cymru, godi £5,708 o bunnoedd at ei Hymgyrch Goleuo’r Nadolig i Blant a Childline y llynedd, bydd yr elusen unwaith eto yn amlwg iawn ar y safle. Dywedodd Nigel Impey, pennaeth codi arian NSPCC Cymru: “Rydyn ni’n falch iawn o fod yn rhan o Ŵyl y Gaeaf Caerdydd unwaith eto eleni ac yn edrych ymlaen yn fawr at yr amser arbennig hwn yng nghalendr y ddinas.

“Yn y digwyddiad y llynedd, gwnaethom godi dros £5,700 i’n helpu ni i ymladd dros bob plentyndod. Bydd pob ceiniog yn ein helpu ni wrth ein gwaith i gadw plant yn ddiogel, gan gynnwys ein gwasanaeth Childline a’r gwasanaethau arbennig rydyn ni’n eu cynnal mewn cannoedd o ysgolion yng Nghymru.”

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden, y Cynghorydd Peter Bradbury: “Mae’r Nadolig yng Nghaerdydd yn brofiad hudol i drigolion ac ymwelwyr hefyd ac mae’r brifddinas yn cynnig rhaglen wych o ddigwyddiadau ar gyfer tymor yr ŵyl. Bydd y dathliadau’n dechrau wrth i’r ddinas Gamu i Hwyl yr Ŵyl ddydd Iau 15 Tachwedd, gan nodi dechrau Gŵyl y Gaeaf Caerdydd a Llawr Sglefrio Admiral hefyd. Gall teuluoedd a phobl o bob oedran fwynhau’r awyrgylch arbennig a bydd atyniad newydd yr ŵyl, sef y Tŵr Cwympo, yn rhoi golygfeydd unigryw o’r ddinas ar yr adeg arbennig hon o’r flwyddyn.

“Ynghyd â’r marchnadoedd Nadolig, y siopa ac adloniant ardderchog, sicrhawn y gall pawb fynd i hwyl yr ŵyl y Nadolig hwn yng Nghaerdydd eleni,”

Capital FM, Gorsaf Gerddoriaeth Fwyaf Poblogaidd de Cymru yw’r partner gwasg, ac mae Gŵyl y Gaeaf Caerdydd ar gael ar gyfer archebion ysgol a grŵp, ynghyd â phartïon Nadolig.

 

Tocynnau: Cardiffswinterwonderland.com a TicketSource ar 0333 666 3366. Cysylltwch â ni ar tickets@ice-skate.co.uk ar gyfer ymholiadau tocynnau / archebion ysgol.

#CaerdyddYwGwylyGaeaf

Childline 0800 1111

Childline.org.uk