Image

Bwyta ac Yfed

Dewis enfawr o fwytai, caffis a barrau

Mae gan Gaerdydd gryn arlwy, felly rydych yn siŵr o gael noson i’r brenin gyda channoedd o lefydd i fwyta ac yfed i ddewis ohonynt. Dysgwch fwy am ein barrau, bwytai a thafarndai yma. Rydym hefyd wedi dwyn ynghyd rhywfaint o gynigion arbennig.

BWYTAI | Gwleddoedd o Gaerdydd

DIODYDD A NOSWEITHIAU MAS | Rhai o fariau a chlybiau gorau Caerdydd

Top