Mae’r tîm arbennig yn Be At One yn gweini coctels ardderchog yn ogystal â chynnig gwasanaeth rhagorol ac awyrgylch diguro.

Dilynwch:

Yn ein menter gyntaf y tu allan i Loegr, dyma far coctels cyntaf Be At One yng Nghaerdydd. Mae’r lleoliad ardderchog hwn ond tafliad carreg i ffwrdd o Stadiwm Principality ac mae ganddo ddiodlen â dros 150 o wahanol goctels.

Mae’r tîm arbennig yn Be At One yn gweini coctels ardderchog yn ogystal â chynnig gwasanaeth rhagorol ac awyrgylch diguro – beth arall sydd ei angen arnoch?

Mae’r bargeinion diodydd hael yn helpu’r noson i fynd yn ei blaen, gan gynnwys 5 awr o Lymaid Llon bob dydd Sadwrn. Mae’r tîm tu ôl i’r bar bywiog hwn yn amlwg yn bwriadu cymryd dros sîn coctels y ddinas.

Mae Be At One wedi sefydlu ei hun yn gyflym iawn fel y lleoliad gorau gyda’r hwyr yng Nghaerdydd. Mae’r tîm arbenigol o farmyn wedi dyfeisio amrywiaeth arbennig o gymysgeddau hynod, sy’n cael eu creu gan ddefnyddio stôr nodedig o ffrwythau, sbeisys a gwirodydd rhyngwladol. Cadwch olwg am goctels arbennig y mis.

Daw’r bar ei hun yn fyw gyda’r nos. Mae’r goleuadau neon yn gwrthdaro’n arbennig â’r waliau brics noeth, ac mae’r tîm o farmyn talentog yn cadw’r awyrgylch bywiog y lleoliad yn fyw. Â’r holl gynhwysion y gallent fod wedi gofyn amdanynt, gallwch ddisgwyl eu gweld yn arddangos eu talentau, yn fflerio a chymysgu gwahanol gymysgeddau at ei gilydd yn llawn mynegiant.

E-bost

cardiff@beatone.co.uk

Ffôn

02920 100 557

Gwefan

http://www.beatone.co.uk/cocktail-bar/cardiff

Cyfeiriad

60-62 St Mary Street,
Cardiff,
CF10 1FE