Profiad ciniawa Eidalaidd go iawn mewn amgylchedd braf a chyfeillgar, wedi’i ddarparu gan dîm ymroddedig a gofalgar sy’n gweini danteithion Eidalaidd gwreiddiol.

Dilynwch:

Profiad ciniawa Eidalaidd go iawn mewn amgylchedd hwyliog a chyfeillgar, wedi’i ddarparu gan dîm ymroddedig a gofalgar sy’n gweini danteithion Eidalaidd gwreiddiol y mae Bella Italia wedi teithio hyd a lled yr Eidal er mwyn dod o hyd iddynt gan gynhyrchwyr gorau’r Eidal, pobl sy’n frwd am eu crefft. Prydau bwyd llawn blas, llond powlenni o basta, pizzas crimp, danteithion y gril ac, wrth gwrs, y ffefryn oll – gelato, hufen iâ Eidalaidd go iawn wedi’i gludo’r holl ffordd o Pizzo yn ne’r Eidal. Mae llawer i’w fwynhau yn Bella Italia – Ardal yr Hen Fragdy i’r holl deulu ar bob achlysur.

Gwefan

www.bellaitalia.co.uk/cardiff-oldbrewery

Ffôn

(+44)29 2023 0087

E-bost

cardiffoldbrewery@bellaitalia.co.uk

Cyfeiriad

Unit 6
The Old Brewery Quarter
Cardiff
CF10 1FG