Dewch i gael blas ar brydau o gefn gwlad Ffrainc, sy’n cael eu gwneud gyda chynhwysion ffres, nodweddiadol am brisiau rhesymol.

Nod Bistrot Pierre yw cynnig bwyd Ffrengig am brisiau rhesymol a bwydlenni tymhorol gan gyfuno clasuron bistrot Ffrengig fel steak-frites, bœuf bourguignon a tarte au citron â’u fersiynau eu hunain o ffefrynnau rhanbarthol fel tarte flambée, bouillabaisse a pate de champagne. Y bistrot hamddenol a chyfeillgar hwn yw’r lle i fynd ar gyfer unrhyw achlysur.

Mae ar agor saith niwrnod yr wythnos ar gyfer cinio canol dydd a chinio nos, gan gynnig rhywbeth at ddant pawb, o ginio dau gwrs ganol dydd am bris gosod o £11.95 a bwydlen cyn theatr dau gwrs am £14.95 i’r fwydlen à la carte gyda’r hwyr. Mae bwydlen i blant a phrydau bwyd heb glwten ar gael hefyd.

Gyda’i leoliad yng nghanol dinas Caerdydd, yn Stryd Caroline, yn agos at ganolfan siopa Dewi Sant, mae ein bwyty yng Nghaerdydd yn lle gwych i fwynhau bwyd gyda ffrindiau a’r teulu.

Gallwch bori trwy’r rhestr winoedd Ffrengig hefyd. Gyda mwy nag 20 gwin Ffrengig yn cael eu gwerthu fesul gwydraid, byddwch yn darganfod rhywbeth amheuthun i’w yfed gyda’ch pryd o fwyd.

I ychwanegu rhywbeth ychydig yn arbennig, maent yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau yn y bistrot hefyd. Ymunwch â nhw ar ail a phedwaredd nos Iau y mis am Soirée Gastronomique, bwydlen osod chwe chwrs sy’n cynnwys prydau bwyd swmpus o’r wlad. Mae’r soirée yn werth gwych am arian gan gostio £22.95 y pen. Yn ogystal, rhowch gynnig ar y fwydlen Dîner et Vin lle mae pob cwrs yn dod gyda gwydraid o win wedi’i ddewis yn benodol. Caiff y noson hon ei chynnal ar nos Fercher gyntaf a thrydedd nos Fercher y mis, gyda bwydlen cinio gosod dau gwrs neu dri chwrs am £22.95/£27.95 y person.

Os ydych chi’n dwlu ar yr hyn rydyn ni’n ei wneud ac yn chwilio am anrheg berffaith, rhowch giniawa Ffrengig fel anrheg trwy archebu ein tocynnau rhodd ar-lein.

Cinio Canol Dydd

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 12pm – 3pm
Dydd Sadwrn a dydd Sul 12-5pm

 Cinio’r Nos

Nos Lun i ddydd Mercher 5.30-9.30pm
Nos Iau a dydd Gwener 5.30-10pm
Nos Sadwrn 5-10pm
Nos Sul 5-9pm

Mae oriau agor Dydd Llun Gŵyl y Banc yr un peth ag oriau agor dydd Sul.

Gwefan

www.bistrotpierre.co.uk

Ffôn

+44 (0)29 2034 5990

E-bost

cardiff@pierre94.co.uk

Cyfeiriad

The Old Brewery Quarter
Caroline Street
Cardiff
CF10 1FG
Wales