Enillydd blaenorol ‘Bwyty’r Flwyddyn’ yng Ngwobrau Bwyd a Diod South Wales Echo.

Dilynwch:

Yn y Laguna Kitchen & Bar mae ein dull yn syml. Rydym yn cael hyd i’r cynhwysion mwyaf ffres, yn cyflogi’r cogyddion gorau ac yn gweini mewn amgylchedd cyfoes.

Rydyn ni’n gyn enillydd ‘Bwyty’r Flwyddyn’ yng Ngwobrau Bwyd a Diod South Wales Echo. “Dyfarnwyd y wobr wedi i ni greu argraff dda ar yr holl feirniaid gyda bwyd o’r radd flaenaf, y gwasanaeth proffesiynol a’r tu mewn steilus. Cafodd y bwyty glod hefyd am ei awyrgylch a’i werth am arian.”

Mae ein bwyty’n enwog am ei gymysgedd o glasuron Cymreig a Phrydeinig, gan ddefnyddio dim ond y cynnyrch lleol gorau a mwyaf ffres a rhai mewnforion wedi’u dethol yn ofalus i greu asiad o flasau at ddant pawb. Mae gennym hyd yn oed ein gardd berlysiau ein hunain i dyfu perlysiau ar gyfer y gegin.

Mae wal win drawiadol sy’n ymestyn o’r llawr i’r nenfwd yn gwahanu’r bwyty a’r bar, sy’n cynnig awyrgylch graenus a soffistigedig gyda byrddau isel, cadeiriau cyfoes a bythau clyd i gynnig profiad mwy hamddenol. Yn ystod y misoedd cynhesach, gellir mwynhau prydau bwyd ar y teras y tu allan.

Cyn bwyta, gallwch fwynhau coctel neu wydraid o win ym mar Laguna, enillydd Bar Coctels Gorau 2015 yng Ngwobrau Bywyd Caerdydd. Mae bwydlen y bar yn cynnig prydau bwyd syml a chlasurol ac amrywiaeth o dapas os ydych yn chwilio am noson allan fwy anffurfiol.

Rydyn ni hefyd yn adnabyddus am ein bwydlen de prynhawn. Yn ogystal â’r Te Prynhawn Traddodiadol, mae’r rhain yn cynnwys Te Prynhawn Bonheddig a The Prynhawn Jin Hendrick’s. Caiff pob te prynhawn ei weini ym mwyty Laguna, ac eithrio Te Prynhawn Jin Hendrick’s sy’n cael ei weini ym mar Laguna yn unig.

Gwefan

www.lagunakitchenandbar.com

Ffôn

+44 (0)29 2011 1103

Cyfeiriad

Greyfriars Road
Cardiff
CF10 3AL
Wales