Yn falch o gynnig popeth Cymreig, o’r cerdyn coctels i’r fwydlen. Mae’r Pitch Bar & Eatery yn lle braf a chyfeillgar i fwynhau blas ar Gymru.

Dilynwch:

Rydyn ni’n hynod annibynnol, gan ymfalchïo yn ein bwyd Cymreig syml, gonest a modern. Mae’n obsesiwn gennym ni chwilio am y cynhwysion gorau, mwyaf blasus y gallwn ni ddod o hyd iddynt yn lleol o ffermwyr, tyfwyr, cynhyrchwyr a marchnadoedd, gan eu hasio ynghyd i greu blasau arloesol a phrydau ffres, cyffrous a syfrdanol, gan ddefnyddio ein brwdfrydedd i dynnu dŵr i’ch dannedd.

Ar agor o frecwast tan amser coctels bob dydd, mae pob pryd bwyd rydyn ni’n ei weini’n cael ei baratoi â chariad yn ein cartref yn Lôn y Felin.

Cadw Bwrdd

Os hoffech chi gadw bwrdd yn Pitch ar gyfer hyd at 8 person, llenwch ein ffurflen cadw lle isod. Anfonwn ni gadarnhad atoch cyn gynted ag y bo modd.

I gadw lle llai na 48 awr cyn cyrraedd, ffoniwch +44(0)29 2022 8882. Ni ellir cadw lle dros y ffôn ac eithrio ar gyfer diwrnodau gemau yn Stadiwm y Principality.

Cadw Bwrdd

E-bost

bookings@pitchcardiff.com

Gwefan

www.pitchcardiff.com

Ffôn

+44 (0)29 2022 8882

Cyfeiriad

3 Mill Lane
Cardiff
CF10 1FL
Wales