Mae’r bwyty bach a chroesawgar ym Mae Caerdydd ar agor i’r cyhoedd yn ogystal â phreswylwyr y gwesty ar gyfer brecwast, cinio, te prynhawn, bwydlen a-la-carte gyda’r nos a chinio dydd Sul.

Mae Thomas Restaurant yn Future Inn Caerdydd ac yn gweini bwyd Prydeinig, yn ogystal â bwyd Cymreig cyfoes a thraddodiadol. Rydym yn ymfalchïo mewn cynnig prydau sy’n tynnu dŵr o’r dannedd trwy ddefnyddio cynhyrchion lleol ffres.

interior photographer

Gan ein bod yn paratoi ein bwyd yn fewnol, gallwn ddarparu ar gyfer unrhyw un sydd â diet arbenigol neu alergedd ac anoddefiadau.  Os oes angen bwyd llysieuol neu fegan neu fwyd heb glwten neu gynhyrchion llaeth arnoch, nodwch hynny wrth archebu.  Mae’n hanfodol bod y rhain yn cael eu harchebu o flaen llaw, gan roi cymaint o rybudd i ni â phosibl, fel y gallwn wneud y bwyd i chi.   Mae croeso mawr i blant yn Thomas Restaurant.  Gall plant dan 5 oed fwyta am ddim, gydag oedolyn sy’n talu.

Mae gan y bwyty enw da ac mae’n lleoliad perffaith ar gyfer dathliad teuluol, cwrdd â ffrindiau, cyfarfod cleientiaid neu bryd o fwyd tawel i ddau.

Cyflwynir ein bwyd mewn modd anffurfiol a chaiff ei weini trwy’r dydd, bob dydd. Mae ystod eang o gwrw, lager a gwin ar gael – y gallwch y prynu fesul gwydraid neu botel. Yn naturiol, mae dewis da o ddiodydd meddal hefyd, gan gynnwys suddion ffrwythau ffres, te, coffi a siocled poeth.

Gellir archebu ar y wefan www.futureinns.co.uk/cardiff neu drwy ffonio 02920 487111 neu e-bostio thomas@futureinns.co.uk

Oriau agor:

Dydd Llun – dydd Gwener | 6.30am-10pm

Dydd Sadwrn – dydd Sul | 7.30am-10pm