Mae’r ‘Philly’ yn un o dafarnau enwocaf ein prifddinas ac mae wedi cynnal a diddanu dinasyddion Caerdydd (a’i hymwelwyr) ers ymhell dros ganrif.

Dilynwch:

Yn syml iawn, dyma’r gair olaf yn lletygarwch yng Nghanol Dinas Caerdydd!

Mae’r ‘Philly’ yn un o’r tafarnau mwyaf enwog yn ein prifddinas ac mae wedi cynnal a diddanu dinasyddion Caerdydd (a’i hymwelwyr) ers ymhell dros ganrif. Mae Cyfarwyddwyr Croeso Pubs Ltd wedi ymgymryd â’r gwaith ardderchog o adnewyddu tirnod balch ac enwog ar Heol Eglwys Fair.

Fel tafarn enwocaf y ddinas, mae’n bleser gennym gynnig:

  • Y cwrw casgen, casgen drafft a chrefft gorau oll
  • Gwinoedd rhagorol sydd wedi cael eu dethol (a’u blasu… hic!!) yn ofalus gennym ni ar eich cyfer chi
  • Ein casgliad ARDDERCHOG o Jin
  • Cynnyrch ffres a brynwyd yn lleol sy’n dod at ei gilydd i greu campwaith o fwydlen gan ein Prif Gogydd
  • Y TÎM! Gwasanaeth cyfeillgar a chroesawgar yw ein harbenigaeth.

Roedd y ‘Philly’ yn enwog am y bar ar y llawr gwaelod yn ogystal â chlwb nos ar wahân (Lloyds), ac mae’r pensaer, ynghyd â’r cyfarwyddwyr Craig Davies a Simon Little wedi dod ynghyd â’r tîm adeiladu i  godi’r ffenics hwn yng Nghaerdydd o’r lludw yn llythrennol ar ôl blynyddoedd o esgeulustod ac adfail a arweiniodd at gau’r eiddo am naw mlynedd.

Byddwn ar agor bob dydd (ac eithrio Dydd Nadolig) o 08.00 ac rydym yn masnachu tan 03.00 ar benwythnosau.

Mae croeso i chi archebu lle ar gyfer 1 – 100 o bobl ar gyfer pob ac unrhyw achlysur.

Cysylltwch â’n tîm ar:

  • info@thephilharmoniccardiff.co.uk
  • 029 2132 0740

E-bost

info@thephilharmoniccardiff.co.uk

Gwefan

www.thephilharmoniccardiff.co.uk

Ffôn

029 2132 0740

Cyfeiriad

76 – 77 St Mary Street,
Cardiff,
CF10 1FA