Image

#Caerdyddyw

Mae Caerdydd yn nifer o bethau i nifer o bobl. Dyma rai ohonynt.

Mae’r ymgyrch #CaerdyddYw yn hyrwyddo ein hagwedd, brwdfrydedd a phersbectif unigryw. Mae Caerdydd yn enwog am ei chastell yng nghanol y ddinas, ei bwytai ar y glannau, ei chwedlau chwaraeon a’i pharcdir diddiwedd.

Ond beth sy’n gwneud Caerdydd yn wirioneddol unigryw yw’r bobl. Rydyn ni’n griw cyfeillgar sy’n hoff o chwerthin ac, wrth gwrs, sy’n falch iawn o’n treftadaeth!

Mae Caerdydd yn cyfuno diwylliant amrywiol â’r cynnyrch tymhorol gorau – ac mae’r cyfan ar garreg eich drws. Ymwelwch, arhoswch. Mewn dim o dro, byddwch chi’n caru Caerdydd gymaint â ni.

CYMERWCH RAN

Rydyn ni am glywed gennych! Rydyn ni am glywed am eich hoff lefydd yng Nghaerdydd, a darganfod eich awgrymiadau arbennig. Rydyn ni am i chi sôn am ffeithiau cudd am y ddinas a’n helpu i’w rhannu â’r byd i gyd!

RYDYN NI’N CHWILIO AM

  • Eich straeon personol a’ch atgofion o Gaerdydd
  • Lluniau o’ch hoff lecynnau
  • Eich hoff bethau i’w gwneud yng Nghaerdydd
  • Digwyddiadau gorau Caerdydd, sy’n gwneud y ddinas yn lle mor unigryw
  • Cyngor, argymhellion personol, ac awgrymiadau arbennig i deithwyr.
  • E-bostiwch y Tîm Twristiaeth community@visitcardiff.com ac ymunwch yn y sgwrs ar Twitter #CaerdyddYw.

Rydyn ni’n arddangos popeth sy’n dda a thrawiadol am Gaerdydd. Rhannwch eich profiadau gyda ni, a helpwch ni i rannu’r cariad at ein dinas!

Top