Am gyfle i ennill un o’r gwobrau isod, cofiwch brynu ‘cnap’ ar noson gêm a rhowch gynnig ar gystadleuaeth Taflu Cnapiau Croeso Caerdydd! Caiff yr enillydd lwcus ddewis unrhyw un o’r gwobrau isod, a chael tynnu llun gydag un o chwaraewyr y Cardiff Devils yn y ffrâm hunlun Taflu Cnapiau.


10 Lôn y Felin: Partïwch fel Person Pwysig

Oes pen-blwydd, neu barti plu neu iwrch ar y gweill? Neu am greu argraff ar eich ffrindiau drwy gael triniaeth Person Pwysig yn un o glybiau nos gorau Caerdydd? Y pecyn-noson-mas yma yw’r wobr i chi!

Mwynhewch un botel o wirodydd, diodydd cymysgu, bwrdd wedi’i gadw a mynediad am ddim i chi a’ch ffrindiau. Termau ac Amodau: 18+ 8 person ar y mwyaf.

Mae telerau ac amodau’n berthnasol

Gwefan Dilynwch nhw ar twitter @TenMillLane

200 Degrees Coffee: Cwrs Barista i Ddau

Ydych chi’n hoffi coffi?

Cwrs anffurfiol, hamddenol ac ymarferol gyda digon o gyfle i ofyn cwestiynau ac ymarfer eich sgiliau newydd. Baristas a rhostwyr profiadol sy’n arwain y dosbarthiadau, sydd wedi’u hanelu at bobl sydd am rostio coffi gartref a’r rhai sydd am wella eu gwybodaeth a’u sgiliau.

Byddwch yn dysgu:
Cyflwyniad i hanes coffi.
Y daith o’r gneuen i’r gwpan.
Cyflwyniad ymarferol i sut mae peiriant a malwr espresso proffesiynol yn gweithio.
Echdynnu espresso a graddnodiad malwr.
Stemio llaeth a pharatoi diodydd, dysgu’r sgiliau mae eu hangen i wneud y latte a’r cappuccino perffaith.

Mae telerau ac amodau’n berthnasol

Gwefan Dilynwch nhw ar twitter @200DegsCardiff

Gleision Caerdydd: Tocynnau i Chi a hyd at 5 o’ch Ffrindiau!

Cynigiwch ddiwrnod allan i’ch ffrindiau adeg un o gemau’r tymor newydd cyffrous a mwynhewch yr awyrgylch rygbi yng nghalon prifddinas Cymru. Mae’r tymor yn mynd o fis Medi i Fis Mai, a rhaid defnyddio’r 5 tocyn i gyd ar yr un diwrnod. Am restr o gemau a dyddiadau ewch i wefan Gleision Caerdydd.

Mae telerau ac amodau’n berthnasol.

Gwefan Dilynwch nhw ar twitter @Cardiff_Blues

Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdyd: Profiad Ton Dan Do i’r Teulu

Y wobr orau i’r rhai mwyaf anturus! Mae atynfa’r Don Dan Do yn wych ar gyfer pob oedran, o ddechreuwyr i bobl sydd wrth eu boddau gyda chwaraeon dŵr! Ar gyfer hyd at 4 o bobl, mae’r wobr hon yn rhoi’r cyfle i chi roi cynnig ar gorff-fyrddio dan do – sy’n berffaith pan mae’r traeth yn bell i ffwrdd!

Mae telerau ac amodau’n berthnasol

Gwefan Dilynwch nhw ar twitter @CardiffIntWW

Marchnad Caerdydd: 2 x £50 i wario ar stondin

Ewch i siopa mewn ffordd wahanol! Anghofiwch y stryd fawr ac ewch i’r farchnad Fictoraidd wych am brofiad unigryw. Ewch â’ch ffrindiau am bizza i Ffwrnes Pizza, chwiliwch am ddillad yn Hatt’s Emporium Vintage Clothing neu porwch drwy’r casgliad recordiau yn Kelly’s Records. Gyda chymaint i ddewis rhyngddo cewch eich difetha’n lân!

Mae telerau ac amodau’n berthnasol.

Gwefan Dilynwch nhw ar twitter@CardiffMarket

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd: Diwrnod Allan

Rhowch y profiad Nadoligaidd gorau y gallwch chi i hyd at 4 o bobl. Byddwch yn sicr yn teimlo’n Nadoligaidd wrth sglefrio o amgylch y llawr sglefrio sydd wedi’i oleuo’n hyfryd. Wedyn, ewch i’r ffair ac yna llenwch eich boliau gyda bwyd a diod i gyd am ddim gyda’ch bandiau arddwrn Person Pwysig.

Mae telerau ac amodau’n berthnasol

Gwefan Dilynwch nhw ar twitter @CardiffsWWL

Challenge Wales Patricipants sat on the rail
Her Cymru – Diwrnod Hwylio Antur i Ddau

I bawb o ddeunaw i bedwar ugain oed, mae teithiau hwylio cwch mawr Her Cymru yn berffaith i’r rhai sy’n chwilio am rywbeth newydd! Byddwch yn ymgymryd â phob agwedd ar hwylio, o godi hwyl i gymryd y llyw. Cewch gyfle hyd yn oed i eistedd yn ôl, ymlacio a gwylio’r byd yn mynd rhagddo ar y dŵr agored. Gyda thocyn i ddau, a dim angen profiad hwylio arnoch, mae’r cyfle unigryw hwn yn rhy dda i’w golli!

Mae telerau ac amodau’n berthnasol

Gwefan Dilynwch nhw ar twitter @ChallengeWales

Edwards Coaches: Taleb Taith i’r Teulu werth £100
Eisteddwch yn ôl ac ymlaciwch ar daith bws wedi’i drefnu, a defnyddiwch y daleb £100 tuag at gost teithio/tocynnau mynediad i atynfeydd fel Parc Saffari Longleat, Taith Stiwdio The Making of Harry Potter, Amgueddfa’r Imperial War Llundain a llawer mwy! Mae telerau ac amodau’n berthnasol Gwefan  Dilynwch nhw ar twitter @EdwardsCoaches1
Clwb Iechyd Laguna yn y Park Plaza – Tylino Myfyrgar ESPA a thriniaeth ESPA i’r Wyneb

Tretiwch eich hun gyda’r wobr hon!
Mae’r profiad holistaidd hwn sy’n eich ymlacio’n ddwfn a’ch gloywi yn gweithio ar gysyniad ymwybyddiaeth ofalgar, gan ganolbwyntio ar y meddwl a’r corff i leihau straen meddwl a ‘bod yn fwy yn y presennol’. Mae’r therapydd yn eich arwain yn grefftus yn gyntaf drwy dechnegau anadlu a delweddu i helpu i ymlacio’r meddwl a rhyddhau pryderon corfforol ac emosiynol.

Gwefan Dilynwch nhw ar twitter @LagunaHealthSpa

Gwesty Radisson Blu – arhosiad dros nos i 2 gyda brecwast

Mwynhewch arhosiad dros nos mewn gwesty 4 seren yng nghanol dinas Caerdydd. Nid nepell o Arena Motorpoint, canolfan siopa Dewi Sant a bwrlwm bariau a bwytai Lôn Y Felin, mae’n lle gwych i gael blas ar bopeth sydd gan y ddinas i’w gynnig.

Dilynwch nhw ar twitter @RadissonBLUCF