Neidio i'r prif gynnwys

DOD I ADNABOD Y TIMAU

Yn newydd i’r sin chwaraeon yng Nghaerdydd? Dyma beth sydd angen ei wybod:

CLWB PEL-DROED DINAS CAERDYDD

Mae’n rhaid eich bod wedi clywed am y rhain, Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd sydd â hanes yn dirwyn yn ôl dros 100 mlynedd. I’w ffans, nhw yw eu Hadar Gleision annwyl. Er 2009, maent wedi chwarae eu gemau cartref yn Stadiwm Dinas Caerdydd, sy’n gallu dal hyd at 33,316 o bobl.

GLEISION CAERDYDD

Mae Gleision Caerdydd yn dîm rygbi undeb proffesiynol llwyddiannus sy’n cystadlu yn y Guinness PRO14 ac yn chwarae eu gemau cartref ym Mharc yr Arfau, Caerdydd. Mae cefnogwyr angerddol y Gleision yn heidio i Barc yr Arfau i wylio eu gemau o dan gysgod Stadiwm y Principality.

CARDIFF DEVILS

Ewch amdani, Devils! Mae’r Cardiff Devils yn dîm Hoci Iâ proffesiynol yn y Gynghrair Elît sy’n chwarae’u gemau cartref yn Arena Viola ym Mae Caerdydd. Os ydych chi am brofi math gwahanol iawn o ddigwyddiad chwaraeon, ewch i lawr yno pan fydd y cyfnod cloi drosodd a rhowch gynnig ar yr heriau Taflu Cnapiau (Chuck-a-Puck) a byddwch yn barod i ddawnsio i dôn dda bob tro y bydd tîm yn sgorio!

CLWB CRICED MORGANNWG

Mae Caerdydd yn hen gyfarwydd â chriced. Fe gynhalion ni Gwpan Criced y Byd yr ICC yn 2019 ac rydym hefyd yn gartref i Griced Morgannwg, yr unig Glwb Criced o’r radd flaenaf yng Nghymru. Maen nhw’n chwarae eu gemau cartref yng Ngerddi Sophia yng nghanol Dinas Caerdydd. #GoGlam!

EISIAU GWYBOD BETH MAE'R CHWARAEWYR YN CARU AM GAERDYDD?

Edrychwch ar gyfweliad Croeso Caerdydd gyda Greg Cunningham o Glwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, Joey Haddad a Joey Martin o’r Cardiff Devils, Nick Williams o dîm Gleision Caerdydd a Chris Cooke o Glwb Criced Morgannwg.

SUT Y GALLWCH CHI GEFNOGI YN YSTOD Y CYFNOD CLOI

CICIWCH I’R YSTLYS A GWYLIWCH HEN GEMAU

 

Os ydych chi’n colli awyrgylch drydanol y gemau, mae llawer o ffyrdd y gallwch chi wylio o’r soffa.

I chi gefnogwyr criced, ewch i chwilio am y ‘Cricketer Quarantine Cup’ ar sianel YouTube Morgannwg i weld uchafbwyntiau’r gemau gorau. Gwnewch y gorau o’r tywydd gogoneddus yma, eisteddwch yn yr ardd gyda diod a chliciwch ar eich hoff fideo – mae (bron) fel petaech chi yno go iawn yn y standiau! Gwyliwch Forgannwg ar waith yma.

Am wybod sut beth yw gêm gan y Devils ? Dim problem, gallwch chi nawr bleidleisio ar gyfrif Twitter @CardiffDevils i weld y gêm yr hoffech chi ei gweld fwyaf yn cael ei ffrydio ar-lein! Dyma enghraifft,cliciwch yma i wylio gêm wych yn erbyn y Sheffield Steelers.

Dewch o hyd i benodau ‘RE:LIVE’ CBTV a gwyliwch rai o’ch hoff gemau Gleision Caerdydd o’r gorffennol. Ac fel pe na bai hynny’n ddigon cyffrous, gallwch hefyd wylio ymateb byw gan rai o arwyr chwedlonol a chyn-chwaraewyr Parc yr Arfau o’u cartrefi wrth i chi gyd-wylio â nhw! Er enghraifft, gallwch wrando ar Nigel Walker, Mike Hall ac Andy Booth yn dwyn i gof rownd derfynol Cwpan SWALEC 1997 rhwng Caerdydd ac Abertawe yma.

Mae Cardiff City TV yn llawn dop o uchafbwyntiau o gemau cofiadwy’r gorffennol a chlipiau o’r tîm cyntaf, datblygiadau, yr academi a’r tîm merched. Cliciwch yma i ddal i fyny.

DEWCH YN FFIT OCHR YN OCHR Â’CH ARWR CHWARAEON

 

Yn teimlo’r effeithiau yn sgil cau’r gampfa? Mae gan Griced Morgannwg bopeth sydd ei angen arnoch chi. Dilynwch ymarferion ffitrwydd heriol y chwaraewyr a chadwch yn heini ochr yn ochr â nhw mewn dosbarth hyfforddi rhithwir. Dilynwch y gyfres Get Fit with Glam ar YouTube a symbylwch eich hun. Cymrwch ran.

Sut mae patrwm ymarfer seren griced yn cymharu ag un chwaraewr hoci iâ? Cadwch yn heini fel un o’r Cardiff Devils gyda Joey Haddad yma.

ANGEN RHYWFAINT O HYFFORDDIANT AR YR YMENNYDD?

 

Mae’r cyfnod cloi yn dechrau teimlo braidd yn ailadroddus ond mae digon o syniadau i ddileu’r diflastod ar wefan Morgannwg i’ch cadw chi’n brysur a’ch ymennydd yn fywiog (a dysgwch fwy am eich hoff dîm)! Os ydych chi’n meddwl eich bod yn gwybod popeth am griced, profwch eich gwybodaeth drwy gymryd rhan yn un o gwisiau’r tîm. Ydych chi’n argyhoeddedig eich bod yn nabod yr holl chwaraewyr a chwaraeodd yn Unarddeg Cyntaf Morgannwg yn 2019? Profwch hynny yma.

Gall addasu i ddysgu gartref fod mor heriol, felly beth am lawrlwytho un o Becynnau Adnoddau Addysgol Gleision Caerdydd er mwyn gwneud dysgu yn fwy cyffrous? Mae gan y ganolfan adnoddau nifer o weithgareddau i ddiddanu a diddori cefnogwyr ifanc, i gyd mewn un lle! Mae hefyd yn cynnwys dolenni i lyfrau lliwio a phosau i gael amser gwerth chweil. Edrychwch arno yma.

RHYNGWEITHIO GYDA'R TIMAU

CRICED CYMRU

Mae Criced Cymru wedi bod yn uwchlwytho cyfweliadau craff i’w sianel YouTube. Gwyliwch Brif Ofalwr Maes Criced Morgannwg, Robin Saxton yn esbonio popeth sydd i’w wybod am seilwaith yng Ngerddi Sophia yma.

Throwback to Thursday with Cardiff Devils

Ydych chi wedi bod eisiau gwybod erioed beth roedd cyn-chwaraewyr gyda’r Devils yn ei feddwl o ddifrif am eu hamser yn y clwb? Wel rydych chi’n lwcus. Mae’r Devils yn rhoi cyfle i chi wylio cyfweliad wythnosol bob dydd Iau gydag un o’r chwaraewyr mwyaf poblogaidd yn y gorffennol. Cadwch lygad ar eu cyfryngau cymdeithasol – mae’r cyfweliadau i’w gweld ar ddydd Iau am 1pm. Os oedd gennych chi eich cwestiynau eich hun, mae’r Devils yn meddiannu Twitter yn rheolaidd pan gallwch anfon eich cwestiynau at chwaraewr gan ddefnyddio’r hashtag pwrpasol. Bu’r Capten Joey Martin yn gyfrifol am y sgwrs ddiweddaraf ar Twitter – dyna cŵl?!

Cardiff Blues Podcasts

I glywed yr hyn sydd gan dîm Gleision Caerdydd i’w ddweud, gwrandewch ar bodlediad Gleision Caerdydd. Mae’n mynd y tu ôl i’r llenni gan roi cyfle i chwaraewyr, hyfforddwyr, noddwyr, staff a chefnogwyr i siarad am bopeth yn ymwneud â rygbi. Mae rhai penodau bellach yn cael eu recordio yn Gymraeg, gyda Jamie Roberts yn gwneud yr un cyntaf. Cofiwch chwilio am y podlediad Cymraeg. Gwrandewch ar yr holl bodlediadau yma.

Mae Gleision Caerdydd wedi ymuno â OneCom i sicrhau bod cefnogwyr, chwaraewyr a staff y tu ôl i’r llenni yn gallu aros mewn cysylltiad yn y cyfnod ansicr hwn. Maent am glywed eich stori CHI am y ffordd y mae eich cariad at Gleision Caerdydd a Pharc yr Arfau yng Nghaerdydd wedi tyfu dros y blynyddoedd. Darllenwch am uchafbwyntiau cefnogwyr a chymerwch ran.

Cardiff City FC's Legends Lockdown

Mae cyn-chwaraewyr Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn edrych ‘nôl dros eu gyrfaoedd yng nghyfres ‘Cyfnod Cloi’r Chwedlau’. Gwrandewch ar Leo Fortune-West ac Andy Campbell, Kev McNaughton a Steven Thompson a Damon Searle a Jason Perry. Roedd pob deuawd yn ymddangos mewn cyfres pedair pennod. Gwyliwch nhw i gyd ar sianel YouTube City.

GET KITTED OUT

 

Sut beth fyddai amddiffyn eich hun rhag COVID-19 A dangos eich cefnogaeth i’r Devils ar yr un pryd? Mae’r tîm yn gwerthu mygydau â’u logo arnynt, neu rai yn dangos Caerdydd gyda’r nos. Pwy fase’n meddwl y gallai mygydau fod mor ffasiynol? Mynnwch eich rhai chi yma.

Ydych chi’n edrych yn dda mewn gwyn? Mae gyda ni’r wisg berffaith! Gwisgwch o’ch pen i’ch sawdl yn nhracwisg a bag cefn cefnogwyr Clwb Criced Morgannwg Porwch yn eu siop ar-lein.

Mae prynu anrhegion pen-blwydd i anwyliaid yn ystod y cyfnod cloi yn strach. Os yw’r bachgen neu’r ferch pen-blwydd yn digwydd bod yn ffan enfawr o Cardiff City , yna mae gyda ni’r rhodd berffaith. Sbwyliwch nhw gydag un o’r nwyddau pêl-droed personol.

Eisiau gwisgo dy falchder dros dy hoff dîm rygbi? Pryna grys neu het wlân y Gleision heddiw. A wnaethon ni sôn bod popeth nawr yn £25 neu lai? Siopwch yma.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com