Boed eich bod wedi hen arfer â chwaraeon dŵr neu’n chwilio am her newydd, mae CGDBC yn cynnig ystod o ddewisiadau.

Dilynwch:

Boed eich bod yn brofiadol mewn chwaraeon dŵr neu’n chwilio am rywbeth hollol newydd i’w wneud, mae Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd (CGDBA) yn cynnig ystod o weithgareddau a chyrsiau cynhyrfus. Gall pobl o bob oed a gallu fwynhau amrywiaeth eang o chwaraeon, megis rhwyfo, hwylio, canŵio, hwylfyrddio, cychod modur, pysgota a saethyddiaeth, mewn amgylchedd cyffrous a diogel.

Mae CGDBC yn gweithredu o ddau leoliad gwych – Canolfan Hamdden Channel View a Chanolfan Hwylio Caerdydd ym Mae Caerdydd.

Wedi ei gynnal gan hyfforddwyr cymwys a phrofiadol, mae’r ganolfan wedi ei hardystio gan yr Awdurdod Trwyddedu Gweithgareddau Antur (ATGA), Y Gymdeithas Hwylio Frenhinol (CHF) a Chymdeithas Rwyfo Amatur Cymru (CRAC); ei chydnabod gan Gymdeithas Canŵio Cymru (CCC); a phartner allweddol i Gymdeithas Hwylio Cymru (CHC).

Am fwy o wybodaeth am y cyrsiau hyfforddi a’r sesiynau dan oruchwyliaeth sydd ar gael, ewch i’r wefan, a gwnewch y siŵr eich bod yn cofrestru’n fuan er mwyn profi cyffro chwaraeon iach Bae Caerdydd!

 

Ar y ffordd

I gyrraedd Bae Caerdydd a Chanolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd o’r draffordd, gadewch yr M4 ar gyffordd 33 a dilyn yr A4232 i’r Bae gan ymadael ar y gyffordd sy’n arwyddo Parc Manwerthu Bae Caerdydd, heibio i Ikea ac ymlaen i Ferry Road. Trowch i’r dde i Jim Driscoll Way ac i’r dde eto i’r Ganolfan Gweithgareddau Dŵr. I gyrraedd Cronfa Ddŵr Llanisien o’r draffordd, gadewch yr M4 ar gyffordd 32 (Coryton), anelwch am y de tua chanol y ddinas ar hyd yr A470 gan ddynesu at gyfnewidfa Gabalfa. Ewch ar hyd Heol Caerffili (A469), gan droi i’r dde i’r B4562 i Heol Tŷ Glas a dilyn Station Road i Lisvane Road, gan droi i’r dde i Gronfa Ddŵr Llanisien.

Trafnidiaeth gyhoeddus

I gael gwybodaeth ar sut i gyrraedd Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd ar drên neu fws, cysylltwch a Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu www.traveline.org.uk

Gwefan

http://www.cbwac.com

Gwefan

+44 (0)29 2035 3912

E-bost

wateractivity@cardiff.gov.uk

Cyfeiriad

Water Activity Centre
Jim Driscoll Way
Cardiff
CF11 7HB
Wales