Ar gael ar gyfer nofio cyhoeddus gyda lonydd 50 metr

Mae Pwll Rhyngwladol Caerdydd yn cynnig ystod eang o gyfleusterau, sy’n cynnwys pwll 50 metr yn ogystal â phwll hamdden a llithrennau, afon ddiog a chrochan gofod. Mae’r pwll ar gael ar gyfer nofio cyhoeddus gyda lonydd 50 metr ar gael yn gynnar yn y bore i nofwyr mwy taer a lonydd 25 metr llai brawychus ar adegau eraill.

Wedi ei adeiladu i safon pencampwriaeth gyda 10 lôn a seddi i 1,000 o bobl, mae modd creu 3 phwll hyfforddi drwy gyfrwng trawstiau symudol. Mae rhaglenni gwersi nofio Aquazone ar gael yn y pwll hwn.

Mae’r ganolfan yn cynnwys pwll hamdden ag iddi 4 llithren yn ymestyn 200m o ran hyd, Afon Ddiog a Chrochan Gofod, strwythur chwarae cyffrous i blant, er mwyn cynnig hwyl i bawb o 1 – 101.

Ar ben hynny, ceir stiwdio iechyd a ffitrwydd wedi ei awyru. Mae hyfforddwyr o hyd wrth law i’ch helpu i berffeithio eich hyfforddiant pan fyddwch angen hynny. Mae yna dros 50 o ddosbarthiadau ymarfer corff grŵp bob wythnos a gaiff eu cynnal yn y stiwdios ffitrwydd. Mae dosbarthiadau yn cynnwys Tynhau Sbin, RPM, Ioga, Tynhau â Phêl, Bocsio a Thynhau a llawer iawn mwy.

Ar y ffordd

Gadewch yr M4 ar gyffordd 33 a chymryd yr A4232 am Fae Caerdydd. Arhoswch yn y lôn ar y chwith a chymryd y lôn ymadael am Ikea a’r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol. Oddi yma, dilynwch yr arwyddion i Bwll Nofio Rhyngwladol Caerdydd.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae Bws Caerdydd rhif 9 yn mynd â chi o Ysbyty’r Brifysgol – Canol y Ddinas – Cei Windsor – Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd, mae bws 9a yn mynd â chi o Ysbyty’r Brifysgol – Canol y Ddinas – Channel View – Pentref Chwaraeon Rhyngwladol, Trenau Arriva Cymru i Orsaf Drenau Caerdydd Canolog, cerdded i’r orsaf fysiau yna ar y fws rhif 9 neu 9b. Am fwy o wybodaeth ar sut mae cyrraedd Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd ar drafnidiaeth gyhoeddus cysylltwch â Traveline Cymru ar 0871 2002233 neu ewch i www.traveline-cymru.info .

Gwefan

http://www.leisurecentre.com/centres/4/home/Cardiff-International-Pool.aspx

Ffôn

+44 (0)29 2072 9090

E-bost

cardiff@parkwood-leisure.co.uk

Cyfeiriad

Olympian Drive
Cardiff International
Sports Village
Cardiff
Cardiff
CF11 0JS
Wales