Image

Cwpan y Byd Criced

Wybodaeth

Cynhelir y CWC bob pedair blynedd gan 10 tîm, yr 8 ochr uchaf yn y byd a dau gymhwyster cymwysedig. Yn y cyfnod grŵp, bydd yr holl dimau sy’n cystadlu yn chwarae ei gilydd mewn fformat robin crwn llawn gyda’r pedwar tîm uchaf, ar ôl 45 gêm, yn symud ymlaen i’r rowndiau cynderfynol. Bydd y ddwy rownd gyn-derfynol yn cael eu chwarae yn Old Trafford ym Manceinion ac Edgbaston yn Birmingham ar 9 a 11 Gorffennaf yn y drefn honno, tra bydd Arglwydd yn cynnal y rownd derfynol ar 14 Gorffennaf.

Hwn fydd y pumed tro i Gymru gyd-gynnal y gystadleuaeth gyda Lloegr, y digwyddiadau blaenorol a ddigwyddodd ym 1975, 1979, 1983 a 1999. Mae Caerdydd yn ddieithr i griced ICC, ar ôl bod yn lleoliad gemau ar gyfer y ddau rifyn diwethaf Tlws Pencampwyr ICC, yn ogystal â gêm Cwpan Criced y Byd ICC yn ôl yn 1999.

Mae Cwpan Criced y Byd ICC 2019 yn parhau â thraddodiad balch Caerdydd o gynnal digwyddiadau chwaraeon mawr ym mhrifddinas Cymru, yn dilyn achlysuron fel Ras Volvo Ocean 2018, Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr Uefa 2017, Cwpan Rygbi’r Byd 2015 a’r Gemau Olympaidd yn 2012.

Top