A ydych chi’n gefnogwr teithio’n dod i Gaerdydd ar gyfer Cwpan Criced Byd ICC 2019 ac yn meddwl ble mae’r lle gorau i aros?

Bydd Stadiwm Caerdydd Cymru, sy’n gartref i Glwb Criced Sir Morgannwg, yn falch o gynnal 4 gêm yng ngham grŵp y gystadleuaeth (edrychwch ar ein tudalen gemau am fwy o wybodaeth am y gemau). Mae’r stadiwm wedi’i leoli yng Ngerddi Sophia, dim ond ychydig o ganol y ddinas, felly mae dewis gwych o westai gerllaw i ddewis ohonynt. Fel arall, fe allech chi aros ym Mae Caerdydd, ardal glan y môr syfrdanol y ddinas. I wneud eich chwiliad yn haws, rydym wedi creu rhestr o ddeg gwesty gwych i chi ddewis o’u plith ar draws y ddinas.

Gwestai Canol y Ddinas

Fel arall, gallwch benderfynu aros noson yn un o’r gwestai ardderchog yng nghanol dinas Caerdydd. Er y byddwch rywfaint ymhellach o’r Arena, byddwch yn nes at yr hybiau trafnidiaeth, sef gorsaf Caerdydd Canolog ac mae cysylltiadau trafnidiaeth hawdd i’r Bae; gallwch ddarllen mwy am hyn yn ein Canllaw Teithio y Devils.

Mae canol dinas Caerdydd yn lle gwych i fod ac mae gennym amrywiaeth arbennig o siopau, barrau, tafarndai a bwytai sy’n addas i’n statws fel prifddinas Cymru. Os ydych chi’n chwilio am noson allan dda ar ôl y gêm, mae gan Heol yr Eglwys Fair enw chwedlonol bron, yn lleol a thraw.

Devils-St-Marys-Street

Dyma 5 Uchaf Croeso Caerdydd i’ch helpu unwaith eto, y tro hwn i ddewis rhywle yn y canol, yn agos at y prif gysylltiadau teithio:

Radisson Blu Caerdydd

Darganfyddwch gyfleustra, cysur a safon gwesty 21 llawr y Radisson Blu. Yng nghalon Caerdydd, mae’r gwesty bellter cerdded o’r gorsafoedd bws a thrên a 24 cilometr yn unig o’r maes awyr.

CYNNIG ARBENNIG: Mae’r Radisson Blu yn cynnig cyfradd arbennig ar gyfer ffans sy’n teithio ac am aros noson yng Nghaerdydd. Cewch ostyngiad gan 15% ar eu pris gorau wrth fynd i’r wefan a defnyddio’r cod FAN15 wrth archebu. Ddydd Sul, mae bargen well hyd yn oed, felly defnyddiwch y cod ICESUN, sy’n gyfradd arbennig ar gyfer ffans hoci iâ yn unig.

Meridian Gate, Bute Terrace
CF10 2FL


Sleeperz Hotel

Sleeperz Hotel Breakfast

Mae Sleeperz Hotel Caerdydd yn enghraifft benigamp o’n gweledigaeth ar gyfer gwestai canol y ddinas. Gyda 74 ystafell steilus gywasg am brisiau gwerth gwych, munud yn unig yw hwn o orsaf Ceardydd Canolog a dyma un o’r gwestai mwyaf canolog, ar garreg drws yr arlwy sydd gan y brifddinas fodern i’w gynnig. Mae bar a bwyty yn y gwesty, cewch ddewis bwyta yn ein ystafell fwyta gyda golygfa ar y ddinas neu ymlacio yn y bar lolfa ar soffas braf wrth y tân coed.

Station Approach, Saunders Rd
CF10 1RH


Clayton Hotel

Clayton Hotel Standard Room

Clayton Hotel Caerdydd yw’r gwesty 4* mwyaf a mwyaf newydd yng nghanol y ddinas. Mae’r gwesty gyfagos â’r Orsaf Ganolog yn ogystal â thaith munud o gerdded o Stadiwm Principality. Mae Clayton Hotel Caerdydd yn cynnwys 216 ystafell ag aer-gyflyru gyda golygfeydd gwych ar y ddinas yn ogystal â bar a bwyty. Mae maes parcio NCP Stryd Wood gyferbyn â’r gwesty ac mae prisiau is ar gyfer gwesteion.

St Mary’s Street
CF10 1GD


Ibis Canol Caerdydd

Reception

Mae Ibis Canol Caerdydd gyferbyn ag Arena Motorpoint, yn agos at ddewis gwych o fywyd nos a bwytai. Mae Stadiwm Principality, Neuadd Dewi Sant a Chanolfan Mileniwm Cymru yn agos, ac felly hefyd Gastell Caerdydd, Parc Bute a Bae Caerdydd. Mae systemau oeri aer yn ein 102 ystafell wely fodern, yn ogystal â theledu Freeview ac WiFi am ddim. Cewch fwynhau brecwast a phrydau gyda’r nos yn ein bwyty neu ymlacio â diod yn y bar cyfeillgar. Mae Man Parcio cyhoeddus 2 funud ar droed o’r gwesty.

Churchill Way
CF10 2HA


Mariott Caerdydd

Mwynhewch y gwasanaeth 4 seren mewn lleoliad canol y ddinas heb ei ail yng ngwesty Marriott Caerdydd. Waeth beth yw eich rheswm dros ymweld â phrifddinas Cymru, byddwch wrth eich boddau â’n llety steilus, bwyty yn y gwesty a’r lleoliad agos at nifer o fannau amlwg, poblogaidd Caerdydd. Mae’r ystafelloedd gwesty a’r swîts mawr, cyfforddus yn cynnig Wi-Fi am ddim, gwely wyneb gobennydd moethus, gofod gweithio mawr a gwasanaeth ystafell 24 awr. Mwynhewch ymarfer corff yn ein clwb ffitrwydd offer cyflawn, nofiwch yn ein pwll nofio dan do neu ymlaciwch yn sauna’r gwesty.

Mill Lane
CF10 1EZ


Gwestai Bae Caerdydd

Mae Cardiff Devils yn chwarae eu gemau cartref yn Arena Iâ Cymru sydd yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ym Mae Caerdydd. Felly, gallech chi ddewis aros yn yr ardal leol lle mae nifer o westai gwych i chi ddewis rhyngddynt.

Yn ogystal â bod yn agos at yr arena, rydych hefyd ar garreg drws glannau arbennig Caerdydd, Cei’r Forforwyn, gyda thoreth o leoedd amrywiol i fwyta, yfed a mwynhau. Mae hynny heb sôn am Ganolfan Red Dragon, sy’n cynnwys bwytai, sinema IMAX a bowlio. Waeth p’un ai ennill ynteu golli fo canlyniad y gêm, mae hwn yn lleoliad gwych i fanteisio’n llawn ar eich ymweliad!

Devils-Mermaid-Quay

I wneud pethau’n hawdd i chi, dyma ein dewis 5 Uchaf Croeso Caerdydd o westai yn ardal Bae Caerdydd:

Gwesty'r Exchange

Mae Gwesty’r Exchange yn gymharol newydd ym Mae Caerdydd, gwesty moethus 200 ystafell sy’n cynnig golygfeydd trawiadol dros yr ardal. Mae’r adeilad rhestredig Gradd II, a adawyd yn rhannol adfail am ddegawdau, wedi bod yn destun gwaith adnewyddu gwerth miliynau gan ddatblygwyr, Signature Living, y mae’n amcan ganddynt gynnal yr hanes ac adfywio’r adeilad er mwyn i bobl Cymru a’r tu hwnt ei fwynhau unwaith eto.

4-5 Mount Stuart Square
CF10 5FQ


Future Inn Bae Caerdydd

Future Inn

Mae 167 ystafell en suite ag aer-gyflyru yn Future Inn Bae Caerdydd, ac mae ynddynt yr holl amwynderau ystafell modern y byddech yn eu disgwyl gan westy 4 seren sy’n cynnig gwerth eithriadol am arian. Mae Parcio Am Ddim ac WiFi am ddim yn y gwesty i westeion. Mae tri math o ystafell westy ar gael: ystafell â dau wely dwbl, ystafell â gwely dwbl a gwely soffa a swît. Mae pob ystafell yr un maint ac mae’r swît tua dwywaith maint yr ystafelloedd arferol.

Hemingway Rd
CF10 4AU


Holiday Inn Express

Holiday Inn Express

Mae Holiday Inn Express Bae Caerdydd ar lannau’r dŵr yn Nociau’r Dwyrain, Bae Caerdydd, 15 munud ar droed o ganol y ddinas. Bum munud ar droed tua’r cyfeiriad croes i’r gwesty mae Canolfan Mileniwm Cymru a chanolfan Red Dragon ac ambell funud yn hwyrach byddwch chi yng Nghei’r Fôrforwyn yn y Bae, gyda’r amrywiaeth wych o farrau a bwytai at ddant pawb.

Longueil Close, Schooner Way, Atlantic Wharf
CF10 4EE


Novotel Canol Caerdydd

Novotel Cardiff Centre exterior

Dewch i aros a theimlo’n gartrefol yng ngwesty 4 seren Novotel yng nghanol y ddinas, daith 15 munud o gerdded o’r castell. Ymestynnwch a gweithio neu ymlacio yn eich ystafell fawr gyda WiFi am ddim. Mwynhewch olygfa ar Gaerdydd ac yna ewch i ymlacio yn y pwll cynnes dan do a’r ganolfan ffitrwydd, y lle perffaith i orffwys yn Novotel.

Schooner Way
CF10 4RT


A Space in the City

Waeth p’un yw achos eich ymweliad, busnes neu hamdden, gall A Space in the City gynnig y pecyn perffaith ar gyfer eich anghenion gyda fflatiau arbennig yng Nghaerdydd. Mae’r fflatiau’n cynnig holl gysur cartref steilus oddi cartref, yn cynnwys addurn cyfoes, teledu digidol a band llydan cyflym yn ogystal â mantais cyfleusterau glanhau. Pam aros mewn gwesty rhy ddrud, tŷ gwesteion hen ffasiwn, neu wely a brecwast sy’n anelu at arbed arian pan fydd dewis i chi aros mewn fflat fodern, gyfoes gyda holl ofod a chysuron cartref?

70-72 Boston Buildings, James St
CF10 5EZ