Bydd Stadiwm Caerdydd Cymru, sy’n gartref i Glwb Criced Sir Forgannwg, yn falch o groesawu pedair gêm llwyfan grŵp yng Nghwpan Criced y Byd ICC 2019.

Fixtures - ICC Cricket World Cup 2019

Dyma’r pumed tro i Gymru gyd-gynnal y gystadleuaeth gyda Lloegr, yr achosion blaenorol yn 1975, 1979, 1983 a 1999.

Mae Stadiwm Caerdydd Caerdydd yn sicr yn ddieithr i griced Cwpan yr ICC, ar ôl bod yn lleoliad cyfatebol ar gyfer dau rifyn olaf Tlws Pencampwyr ICC, yn ogystal ag un gêm Cwpan y Byd yn ôl yn 1999 (y gêm ryngwladol gyntaf a chwaraewyd yno erioed).

Bydd Cwpan Criced y Byd yn parhau â thraddodiad balch Caerdydd o gynnal digwyddiadau chwaraeon mawr ym mhrifddinas Cymru, yn dilyn achlysuron fel Ras Volvo Ocean 2018, Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr Uefa 2017, Cwpan Rygbi’r Byd 2015 a’r Gemau Olympaidd yn 2012.

Felly, rydych chi wedi gweld gêm yr hoffech ei mynychu, a oes angen rhywfaint o gyngor arnoch ar drefnu gweddill eich taith? Os felly, cofiwch ddarllen ein canllawiau defnyddiol eraill ar brynu Tocynnau, sut i Deithio, neu ble i Aros. Am fwy o wybodaeth, ewch i icc-cricket.com!