Ar draws 45 diwrnod ac 11 lleoliad, bydd deg o dimau rhyngwladol gorau’r byd yn brwydro i ennill 12fed rhifyn Cwpan Criced y Byd ICC yr haf hwn.

Mae tocynnau bellach ar Werth Gyffredinol ar sail y cyntaf i’r felin gaiff falu.

Bydd pedair gêm, sy’n cynnwys chwe gwlad, yn cael eu cynnal yma yn Stadiwm Caerdydd Caerdydd felly peidiwch â cholli’r cyfle i fynychu Cwpan Criced y Byd ICC 2019!

Prisiau gemau Caerdydd?

New Zealand v Sri Lanka
 PLATINUMGOLDSILVERBRONZE
ADULT£75£60£40£18
CHILD£15£10£6

Afghanistan v Sri Lanka
 PLATINUMGOLDSILVERBRONZE
ADULT£55£40£30£20
CHILD£15£10£6

England v Bangladesh

DIM TOCYNNAU AR OL

 PLATINUMGOLDSILVERBRONZE
ADULT£125£95£60£40
CHILD£20£15£6

South Africa v Afghanistan
 PLATINUMGOLDSILVERBRONZE
ADULT£75£60£37£20
CHILD£15£10£6

I gynllunio’ch Cwpan Criced Byd ICC 2019 eich hun, gallwch ddod o hyd i’r rhestr lawn o osodiadau a phrisiau yma.

Cynllun Seddi Stadiwm Caerdydd Cymru

Seating Plan

Roedd ceisiadau am docynnau yn llawer uwch na’r rhagfynegiadau pan gaeodd Pleidlais Gyhoeddus Cwpan Criced y Byd 2019 ar 29 Awst. Mae cefnogwyr yng Nghymru a Lloegr ac o gwmpas y byd wedi manteisio ar y cyfle unigryw i fod yn ddigwyddiad arddangos criced.

Arweiniodd y galw mawr am docynnau yn ystod y Bleidlais Gyhoeddus at dros 1.6 miliwn o geisiadau am docynnau a chymerodd gyfanswm o 2.5 miliwn o docynnau y gwnaed cais amdanynt yn y twrnamaint ar draws y ddau bleidlais. Prynwyd tocynnau ar draws 148 o wahanol wledydd ac mor bell â Madagascar a Mecsico sy’n dangos apêl byd-eang Cwpan y Byd.