Neidio i'r prif gynnwys

AWYDD GWYLIAU TEULUOL PEDWAR DIWRNOD YM MAE CAERDYDD?

Gadewch i Groeso Caerdydd eich trin i egwyl mewn gwesty ym Mae Caerdydd gyda gweithgareddau i’ch cadw chi a’r teulu’n ddiddan drwy gydol eich arhosiad!

BETH GALLWCH EI ENNILL?

HOLIDAY INN EXPRESS, BAE CAERDYDD

Arhosiad gwely a brecwast pedair noson mewn ystafell deuluol gyda brecwast a swper bob dydd. Un botel o win i'r oedolion a diodydd meddal diderfyn i'r plant. WiFi am ddim drwy'r gwesty. Gallwch hyd yn oed ddod â'ch ci* (*codir ffi anifeiliaid anwes yn ychwanegol).

THE HOLIDAY INN EXPRESS CARDIFF BAY

Arhosiad gwely a brecwast pedair noson mewn ystafell deuluol gyda brecwast a swper bob dydd. Un botel o win i'r oedolion a diodydd meddal diderfyn i'r plant. WiFi am ddim drwy'r gwesty. Gallwch hyd yn oed ddod â'ch ci* (*codir ffi anifeiliaid anwes yn ychwanegol).

TOCYNNAU AR GYFER TECHNIQUEST

Tocynnau Teulu â mynediad i’r lloriau arddangos i ddarganfod modelau llesmeiriol, peiriannau gwych ac arddangosfeydd rhyngweithiol i ddrysu’r meddwl: lansiwch roced, rhowch gynnig ar lawdriniaeth rithwir, profwch ddaeargryn go iawn a hyd yn oed deimlo grym corwynt!  HEFYD – tocynnau i Sioe Theatr Wyddoniaeth tra byddwch chi yno!

DIWRNOD ALLAN YNG NGHANOLFAN Y DDRAIG GOCH

Mwynhewch amser teuluol yng nghartref hwyl dan do. Dyma prif gyrchfan adloniant y ddinas yn cyfuno llefydd bwyta a gweithgareddau gwych i gyd mewn un lle. A gorau oll, dydi hi byth yn bwrw! Tocynnau ffilm i'r ODEON IMAX a chinio blasus am ddim yn Spice Route y tu mewn i Ganolfan y Ddraig Goch.

DIWRNOD ALLAN YNG NGHANOLFAN Y DDRAIG GOCH

Mwynhewch amser teuluol yng nghartref hwyl dan do. Dyma prif gyrchfan adloniant y ddinas yn cyfuno llefydd bwyta a gweithgareddau gwych i gyd mewn un lle. A gorau oll, dydi hi byth yn bwrw! Tocynnau ffilm i'r ODEON IMAX a chinio blasus am ddim yn Spice Route y tu mewn i Ganolfan y Ddraig Goch.

PARC HWYL I DEULUOEDD BAE CAERDYDD

Ddim ymhell iawn o’r gwesty, mae’r Parc Hwyl i’r Teulu ym Roald Dahl Plass, yn y Basn Hirgrwn.  Dyma gyfle gwych i’r teulu ollwng stêm a mwynhau holl hwyl y ffair.

Mae’r reidiau yn aros amdanoch gyda 15 tocyn i chi a’ch teulu, teganau meddal ar gyfer y plant a thalebau hufen iâ i bawb!


 

TELERAU AC AMODAU

Croeso Caerdydd
 • Mae’n rhaid hawlio’r wobr hon rhwng dydd Llun 23 Awst 2021 a dydd Iau 26 Awst 2021 ac ni ellir cyfnewid na throsglwyddo’r wobr hon, na’i newid am arian parod neu wobrau eraill.
 • Bydd y gystadleuaeth yn cau am hanner nos ddydd Sul 16 Awst 2021 a bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi trwy gyfryngau cymdeithasol Croeso Caerdydd.
 • Cymerir yn ganiataol fod ymgeiswyr ar gyfer y gystadleuaeth wedi derbyn y telerau ac amodau hyn.
 • Mae Croeso Caerdydd yn cadw’r hawl i newid y wobr i wobr o’r un gwerth neu werth mwy ar unrhyw adeg.
 • Nid yw costau teithio wedi’u cynnwys.
Holiday Inn Express Bae Caerdydd
 • 1 prif gwrs o’r Fwydlen Bwyta Drwy’r Dydd bob nos i bob oedolyn a photel o win i’w rhannu. Prydau plant bob nos gyda diodydd meddal diderfyn o’r pwmp.
 • Mae brecwast wedi’i gynnwys bob dydd. 
Canolfan y Ddraig Goch
 • Gellir hawlio’r wobr rhwng dydd Llun a dydd Gwener.
 • Rhaid ei defnyddio o fewn 3 mis
Techniquest
 • Rhaid hawlio tocynnau yn ystod arhosiad y gystadleuaeth.
Parc Hwyl i Deuluoedd Bae Caerdydd
 • 15 tocyn reid i’r teulu.
 • Teganau mawr meddal i’r plant.
 • Un tocyn hufen iâ fesul aelod o’r teulu.