Lleolir Caerdydd, prifddinas Cymru yn Ne Cymru, yng ngorllewin Prydain Fawr. A map showing where Cardiff and Wales are in the world

Mae’n hawdd ei chyrraedd o unrhyw le yn y DU neu o dramor. Caerdydd yw’r brifddinas agosaf at Lundain, a gellir ei chyrraedd mewn ychydig llai na dwy awyr ar drên neu mewn car, ac mae Heathrow ond awr a hanner i ffwrdd yn y car.

Mae Caerdydd yn ddinas hygyrch iawn, sy’n elwa ar rwydweithiau ffyrdd, rheilffyrdd ac awyr gwych. Ceir gwasanaeth trên cyflym iawn bob awr i Lundain, Paddington. Mae ganddi gysylltiadau hawdd â meysydd awyr Heathrow a Gatwick, ac mae ganddi ei maes awyr rhyngwladol ei hun. Mae priffordd yr M4 yn darparu cysylltiadau cyflym rhwng Caerdydd a gweddill y DU.