Gwnewch atgofion a fydd yn para am gyfnod y Nadolig hwn.

Heol-y-Frenhines
(gyferbyn ag Arcêd y Frenhines)

Ewch i weld Siôn Corn i gael hoe o’r siopa Nadolig prysur! Bydd Siôn Corn a’i gorachod mewn chalet pren traddodiadol i blant gael cwrdd â nhw.