Ardal Nadoligaidd, Stryd Working

Ar agor 7 Tachwedd

 

Gall siopa fod yn flinedig a chodi awydd bwyd a diod arnoch, felly galwch draw i’r Bierkeller a’r Gril Bratwurst Almaenig, sy’n cynnig dewis o gwrw poblogaidd, gwin cynnes a selsig arbenigol am wledd Fafaraidd!

Bwyta ac Yfed – Canol y Ddinas


O frecwast i goctels

Mae Caerdydd yn gallu bodloni chwant pawb, unrhyw adeg o’r dydd y byddwch yn teimlo’n llwglyd.

Ben bore beth am fwynhau brecwast yn un o gaffis annibynnol y ddinas, fel Waterloo Tea, a enillodd y bleidlais am fod yn un o’r busnesau mwyaf poblogaidd yn arcedau Caerdydd yn ddiweddar. Yn ogystal â brecwastau blasus maen nhw hefyd yn gweini mwy na 60 o wahanol fathau o de o bedwar ban byd.

Mae blas rhyngwladol i amser cinio, gyda subs a hoagies Americanaidd yn y New York Deli, pasta a pizza Eidalaidd yn Café Minuet neu gacennau Fiennaidd a brechdanau agored yn Wally’s Delicatessen a Kaffeehaus.

Gyda’r nos ewch i giniawa yn y Marco Pierre White Steak House, ar lawr uwchaf Hotel Indigo yn Arcêd Dominions.

Awydd rhywbeth ysgafnach? Ewch draw i Bar 44 i fwynhau tapas blasus gda gwydraid o sieri o’u detholiad eang! Dewch â’r noson i ben gyda choctel bach hyfryd yn rhai o gyrchfannau mwyaf poblogaidd Lôn y Felin megis Cornerhouse, Peppermint neu Soda Bar.