Yr Aes

Bydd ymweliad â Marchnad Nadolig Caerdydd yn rhoi profiad i chi sydd gystal os nad gwell nag unrhyw ddinas arall yn y Deyrnas Unedig. Gosodir rhesi o stondinau pren wedi’u haddurno’n brydferth yng nghanol ardal gerddwyr canol y ddinas.

Bydd cymysgedd cyffrous ac eclectig o stondinau’n arddangos nwyddau gwreiddiol wedi’u gwneud â llaw, rhai’n gyfarwydd a rhai’n newydd. Dyma sy’n gwneud Marchnad Nadolig Caerdydd mor wahanol ac arbennig bob blwyddyn.

Am ragor o wybodaeth ewch i cardiffchristmasmarket.com