Mae Marchnadoedd Nadolig Caerdydd gystal ag unrhyw farchnadoedd dinasoedd Ewrop.

Heol Sant Ioan, Stryd Working, Yr Aes, Trinity Street a Heol Hills

14 Tachwedd – 23 Rhagfyr 

Llun – Sad: 10am – 6pm                           Sul:10 am – 5pm

Bydd ymweliad â Marchnad Nadolig Caerdydd yn rhoi profiad i chi sydd cystal os nad gwell nag unrhyw ddinas Ewropeaidd arall. Gosodir rhesi o stondinau pren wedi’u haddurno’n brydferth yng nghanol ardal gerddwyr canol y ddinas, sydd i gyd o fewn pellter cerdded o hybiau trafnidiaeth ac atyniadau megis Gŵyl y Nadolig.

Mae’r lleoliad ynghyd â’r arddangoswyr o safon uchel yn golygu mai dyma un o’r Marchnadoedd Nadolig gorau i ymweld â nhw yn Ewrop.

Mae gan yr artistiaid a’r crefftwyr talentog, ynghyd â detholiad amrywiol o gynhyrchwyr bwyd ac alcohol rywbeth i’w gynnig i bawb; o lechi Cymreig a chanhwyllau crefftus, i gawsiau blasus, gwinoedd melys a gwirodydd. Ewch i http://www.cardiffchristmasmarket.com/ i gael rhagor o wybodaeth.