Siôn Corn yn preswylio, amgylchfeydd ysblennydd, addurniadau hardd, gwleddoedd godidog ac adloniant gwych.

Oeddech chi’n gwybod bod y Nadolig yn un o’r amseroedd gorau i ymweld â Chastell Caerdydd? Yn ogystal â darganfod mwy am ei hanes, gall ymwelwyr hefyd weld y tŷ yn ei holl ogoniant, wedi’i oleuo a’i addurno’n ysblennydd ac yn Nadoligaidd.

Cewch fynd i Ganolfan Ymwelwyr y Castell am ddim, felly ffowch o’r torfeydd i gael diod neu fwyd yn y Bistro, neu dewch o hyd i’r anrheg berffaith yn y Siop Roddion Gymreig.

I gael gwybod mwy am Deithiau Siôn Corn y Castell a’r dosbarthiadau Gwneud Torchau, ewch i castellcaerdydd.com

Groto Siôn Corn yng Nghastell Caerdydd

Profwch Nadolig traddodiadol wrth i Siôn Corn ddychwelyd i Gastell Caerdydd y gaeaf hwn. Dewch i ymweld â’n groto hudol yn y Tŵr Du o’r 13eg ganrif ac edrychwch ar y Castell yn ei holl ysblander Nadoligaidd.

Gweithdu Creu Torch Nadolig

Ymunwch â ni yn yr Is-grofft a dysgu sut i wneud torch Nadolig dilys a’i addurno mewn arddull draddodiadol. Bydd deiliaint ac aeron yn cael eu darparu, ynghyd â chanllawiau arbenigol wrth law i’ch helpu i greu campwaith y gallwch fynd adref.

Christmas Wreath-Making Workshop