Siôn Corn yn preswylio, amgylchfeydd ysblennydd, addurniadau hardd, gwleddoedd godidog ac adloniant gwych.

Oeddech chi’n gwybod bod y Nadolig yn un o’r amseroedd gorau i ymweld â Chastell Caerdydd? Yn ogystal â darganfod mwy am ei hanes, gall ymwelwyr hefyd weld y tŷ yn ei holl ogoniant, wedi’i oleuo a’i addurno’n ysblennydd ac yn Nadoligaidd.

Cewch fynd i Ganolfan Ymwelwyr y Castell am ddim, felly ffowch o’r torfeydd i gael diod neu fwyd yn y Bistro, neu dewch o hyd i’r anrheg berffaith yn y Siop Roddion Gymreig.

I gael gwybod mwy am Deithiau Siôn Corn y Castell a’r dosbarthiadau Gwneud Torchau, ewch i castellcaerdydd.com

Nadolig Fictoraidd Sion Corn yng Nghastell Caerdydd

NOSON HUDOLUS I’R TEULU CYFAN YNG NGHASTELL CAERDYDD

Dewch i Gastell Caerdydd y Nadolig hwn a mwynhau noson yng ngolau cannwyll o hwyl Nadoligaidd i’r teulu yn ein hystafelloedd hardd sydd wedi’u haddurno i gyfleu’r cyfnod Fictoraidd. Cewch eich cyfarch gan gymeriadau mewn gwisgoedd Fictoraidd, sy’n awyddus i rannu traddodiadau Nadoligaidd yr oes o’r blaen a chewch lun ohonoch wedi’i dynnu wrth y goeden ger y Neuadd Fynediad. Dilynwch y Llwybr Losin trwy’r Castell i’r Ystafell Groeso lle bydd ymweliad bendigedig gyda Sion Corn yn eich disgwyl. Bydd rhoddion yn cael eu rhoi a gweinir danteithion y tymor yn y Llyfrgell cyn ichi droi am adref.

Mae’r tocyn yn cynnwys:

  • Ymweliad â’r Ystafelloedd
  • Cwrdd â Sion Corn ac anrheg.
  • Llwybr Losin trwy’r Tŷ a chewch losin i fynd adref gyda chi.
  • Gweithgaredd gwneud crefft Fictoraidd yn y Neuadd Wledda.
  • Gwin poeth a mins pei yn y Llyfrgell.
  • 10% o ostyngiad yn Siop a Chaffi Nadolig y Castell.
  • Mae sesiynau dwyieithog ar gael hefyd.

I gael rhagor o wybodaeth fel dyddiadau, amserau a phrisiau, ewch i http://castellcaerdydd.com/

Gweithdy gwneud torch Nadolig

Ymunwch â ni yn yr Is-grofft i ddysgu sut i wneud torch Nadolig a’i haddurno mewn steil Nadoligaidd. Bydd dail ac aeron ar gael, ynghyd â chanllawiau arbenigol i’ch helpu i greu campwaith y gallwch fynd adre gyda chi.

Cynhelir sesiynau gwneud torch ddydd Sul, 1 Rhagfyr.  I wybod am amseroedd, prisiau ac argaeledd, ewch i http://castellcaerdydd.com/bethsyddmlaen

Christmas Wreath-Making Workshop