Wedi’i gweld gan fwy na 7 miliwn o bobl ac wedi ennill mwy na 85 o wobrau rhyngwladol

Pa ffordd well i ddod i hwyl yr ŵyl na mwynhau adloniant Nadoligaidd yn un o leoliadau hyfryd ac eiconig Caerdydd?

Edrychwch am fwy o sioeau Nadolig anhygoel yn dod i Gaerdydd yn 2019!

Neuadd Dewi Sant

Am tocynnau a mwy o wybodaeth ewch i neuadddewisantcaerdydd.co.uk


Y Theatr Newydd

Am tocynnau a mwy o wybodaeth ewch i theatrnewyddcaerdydd.co.uk


Canolfan Mileniwm Cymru

Am tocynnau a mwy o wybodaeth ewch i cmc.org.uk