Wedi’i gweld gan fwy na 7 miliwn o bobl ac wedi ennill mwy na 85 o wobrau rhyngwladol

Pa ffordd well sydd o fynd i ysbryd yr Ŵyl na thrwy fwynhau adloniant tymhorol yn un o leoliadau harddaf a mwyaf eiconig Caerdydd?

Cadwch olwg am ragor o sioeau Nadolig anhygoel sy’n dod i Gaerdydd yn 2019!

Neuadd Dewi Sant


The Rat Pack at Christmas
4 Rhagfyr

Bydd yr unig Rat Pack gwerth ei halen yn cynnig noson o glasuron tymhorol a rhai o’r ffefrynnau mwyaf poblogaidd erioed.

I gael tocynnau a mwy o wybodaeth ewch i www.neuadddewisantcaerdydd.co.uk


Bert & Cherry’s Christmas Plum Pudding
14-16 Rhagfyr

Gyda chaneuon o dri Phrom y Plant poblogaidd Bert ynghyd â ffefrynnau’r ŵyl, mae’r sioe gerddorol fyw ryngweithiol hon yn ffordd ddelfrydol i’r rhai dan 5 oed i ail-gyflwyno’r Nadolig i’r oedolion maen nhw’n edrych ar eu holau.

I gael tocynnau a mwy o wybodaeth ewch i www.neuadddewisantcaerdydd.co.uk


Royal Welsh College of Music and Drama Festive Brass
6 Rhagfyr

Cyfle arall dros yr awr ginio i ymuno yn y canu yn y cyngerdd poblogaidd hwn i’r teulu sy’n llawn carolau traddodiadol a cherddoriaeth yr Ŵyl. Dihangfa berffaith o’r tywydd gaeafol a gwylltineb y siopa ‘Dolig!


Dathliadau’r Nadolig – Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC

13 Rhagfyr

Taniwch y tymor gyda’n cyngherddau Dathlu’r Nadolig sydd wastad yn boblogaidd, yn llawn disgleirdeb a hwyl yr Ŵyl.

I gael tocynnau a mwy o wybodaeth ewch i www.neuadddewisantcaerdydd.co.uk


Handel Messiah – BBC National Orchestra and Chorus of Wales

11 Rhagfyr

Bydd Corws Cenedlaethol Gymreig y BBC a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru yn ymuno unwaith yn rhagor ar gyfer y cyngerdd Nadolig nodweddiadol, a gwaith sydd wedi hen sefydlu ei hun yn rhan o draddodiad y Nadolig i gynulleidfaoedd ledled y byd, Meseia Handel.

I gael tocynnau a mwy o wybodaeth ewch i www.neuadddewisantcaerdydd.co.uk


Nadolig Caerdydd City Voices

8 Rhagfyr

Rhywbeth arbennig tymhorol i’r teulu cyfan.

I gael tocynnau a mwy o wybodaeth ewch i www.neuadddewisantcaerdydd.co.uk


Parti Nadolig yr Overtones 2019

16 Rhagfyr

Mae’r grŵp harmoni lleisiol The Overtones, sydd wedi gwerthu miloedd o recordiau, yn falch o gyhoeddi fod y canwr a’r cyfansoddwr Cymreig Jay James wedi ymuno â’r band. Mae’r cyhoeddiad yn ddechrau ar gyfnod newydd cyffrous i’r grŵp sydd wedi cael 5 albwm yn y 10 uchaf, 9 taith drwy’r DG sydd wedi gwerthu allan ac ar fin mynd ar eu taith nesaf drwy’r DG y mis Rhagfyr hwn.

I gael tocynnau a mwy o wybodaeth ewch i www.neuadddewisantcaerdydd.co.uk


Coppelia
19-20 Rhagfyr

Mae stori i bob tegan, yn enwedig yn y comedi llawn camgymeriadau hon, cyfuniad deifiol o gampau a hud a lledrith, wedi ei osod yng ngweithdy gwneuthurwr doliau. Mae’r stori ysgafn o gamgymryd a chariadon wedi drysu yn dilyn y Swanilda ddrygionus, ei chariad byrbwyll Franz a’r gwneuthurwr teganau Dr.Coppelius wrth iddyn nhw ddod yn fyw gyda choreograffi disglair a sgôr bywiog Delibes. Mae Coppélia yn berffaith i’r rhai sy’n mynd i’r bale am y tro cyntaf, teuluoedd a phawb arall.

I gael tocynnau a mwy o wybodaeth ewch i www.neuadddewisantcaerdydd.co.uk


The Nutcracker

21-24 Rhagfyr

Bydd y bale ffantasi adnabyddus hon ar gyfer y teulu cyfan yn dechrau wrth iddi ddechrau nosi ar noswyl Nadolig.  Wrth i’r plu eira ddisgyn y tu allan, bydd gwres y tân agored yn gyrru’r cysgodion i ddawnsio ar ganghennau’r goeden Nadolig a’r llu anrhegion wrth ei bôn. Wrth iddi gyrraedd hanner nos cawn ein cipio ymaith i fyd y tylwyth teg lle nad yw dim fel yr ymddengys, daw doliau yn fyw ar y set, mae brenin y Llygod a’i fyddin o lygod yn brwydro yn erbyn y Tywysog Torrwr Cnau ac fe deithiwn trwy Diroedd yr Eira i le lledrithiol lle mae’r hud yn dechrau go iawn…

I gael tocynnau a mwy o wybodaeth ewch i www.neuadddewisantcaerdydd.co.uk


Swan Lake

27-31 Rhagfyr

Daw’r bale mwyaf rhamantaidd erioed yn fyw yn sgôr llesmeiriol a bythgofiadwy Tchaikovsky. O ystafell ddawnsio fawreddog y Palas i’r llyn dan olau’r lleuad lle mae’r elyrch yn symud yn ddigynnwrf mewn patrwm perffaith, mae’r cwbl i’w gael yn y stori ramant drasig hon. O Odile, y demtwraig mewn tutu du wrth iddi hudo’r Tywysog drwy droelli’n berffaith i burdeb brenhines yr elyrch, Odette wrth iddi ddirgrynu’n danbaid, rôl ddeuol Odette/Odile yw un o heriau technegol mwyaf byd bale.

Y Theatr Newydd

Orbit: Magic of the Musicals at Christmas

Tachwedd 21-23

Fel rhan o’u dathliad hanner canmlwyddiant, ymunwch â chwmni amatur blaenaf Cymru, Orbit Theatre, ar siwrne trwy rai o’r sioeau cerdd mwyaf hudolus a ysgrifennwyd erioed.

I gael tocynnau a mwy o wybodaeth ewch https://welsh.newtheatrecardiff.co.uk/


Cinderella

O 7 Rhagfyr tan 12 Ionawr

Gyda miloedd o fynychwyr y theatr yn mwynhau hud panto’r Theatr Newydd bob blwyddyn, peidiwch â cholli hud cynhyrchiad eleni o Cinderell na ddylid ei golli, Dewines Garedig pob pantomeim!

I gael tocynnau a mwy o wybodaeth ewch i https://welsh.newtheatrecardiff.co.uk/

Canolfan Mileniwm Cymru


Nativity! The Musical

19-23 Tachwedd

Yn dilyn taith hynod lwyddiannus 2018 a’r rhediad ar lwyfan yn Llundain, mae Nativity! The Musical yn dod i Ganolfan Mileniwm Cymru y mis Tachwedd hwn.

I gael tocynnau a mwy o wybodaeth ewch i https://www.wmc.org.uk/cy/


Connie Orff: A Christmas Con

6 Rhagfyr

Ymryddhewch rhag hualau materol y tymor drwy ymuno â Connie Orff wrth iddi eich helpu gyda’ch HO HO HO a’ch HA HA HA nes bod eich bol yn brifo.

I gael tocynnau a mwy o wybodaeth ewch i https://www.wmc.org.uk/cy/


Ffresh Burlesque: HORROR AT CHRISTMAS

07 Rhagfyr

Gwrth-Nadolig gyda FooFooLaBelle a Chlwb Cabaret Caerdydd Bwrlesg Drwg, Comedi Campus a Sioe Sbecian Wahanol! I gael tocynnau a mwy o wybodaeth ewch i https://www.wmc.org.uk/cy/


The Christmas Clock

20-22 Rhagfyr

Tic-toc, tic-toc…mae’r cloc yn tician, ond dyw’r Nadolig byth yn cyrraedd. Ond beth os yw hud y Nadolig yn cuddio y tu cefn i’r holl aros? Os na wnewch chi rywfaint o aros gwirioneddol ragorol, efallai y collwch chi allan ar rywfaint o’r synau, yr arogleuon, gwead a’r disgleirdeb wrth i chi gyfrif at y diwrnod mawr.

Ymunwch ag ysbrydion yr ŵyl i archwilio’r traddodiadau tymhorol, ynghyd â llwyth o awgrymiadau gwych er mwyn helpu plant gyda’r cyffro a’r disgwyl.

I gael tocynnau a mwy o wybodaeth ewch i https://www.wmc.org.uk/cy/


Les Miserables

26 Tachwedd – 4 Ionawr

Wedi bron iawn i ddegawd ers y daith ddiwethaf drwy’r DG a werthodd bob tocyn, mae cynhyrchiad sioe gerdd Broadway Cameron Mackintosh o waith Boublil a Schönberg, Les Misérables, yn dychwelyd i’r Ganolfan yn 2019.

I gael tocynnau a mwy o wybodaeth ewch i https://www.wmc.org.uk/cy/