GET READY FOR SUMMER IN THE CITY!

20th July – 1st September 2019

Mae Traeth Bae Caerdydd Capital FM yn dod yn ôl yn fwy ac yn well nag erioed, oherwydd bydd yn pacio hyd yn oed mwy o hwyl i wyliau’r haf!

Mae Traeth y Bae newydd a gwell yn dychwelyd i Roald Dahl Plass, Bae Caerdydd eleni. O Orffennaf 20 ymlaen bydd y traeth ar agor am chwe wythnos o adloniant teuluol nes bydd y plant yn dychwelyd i’r ysgol, gyda llawer mwy ar gael i bobl ifanc yn eu harddegau.

Eleni, bydd Traeth y Bae yn cynnwys traeth tywodlyd enfawr, ardal chwarae dŵr bas, amrywiaeth o deithiau a gemau, olwyn anferth gyda golygfeydd dros y bae, adloniant byw am ddim, bwyd a diod gwych, a dec traddodiadol cadeiriau i ymwelwyr ymlacio yn haul yr haf.

Mae mynediad i Draeth Bae Caerdydd AM DDIM, gyda chyfleusterau trethadwy ar y safle.

Ewch i’r Wefan Swyddogol

cardiffbaybeach.co.uk

Dilynwch yr Hwyl ar Gyfryngau Cymdeithasol

Sunday 10:00 – 20:00
Monday 10:00 – 20:00
Tuesday 10:00 – 20:00
Wednesday 10:00 – 20:00 
Thursday 10:00 – 20:00
Friday 10:00 – 22:00
Saturday 10:00 – 22:00


Cardiff Bay Beach

Beth fydd ar gael i chi ar Draeth Bae Caerdydd Capital FM?

Reidiau ac Atyniadau…

  • Pwll padlo
  • Traeth â thywod
  • Adloniant byw am ddim
  • Olwyn Fawr
  • Stondinau bwyd a diod
  • Cychod hergwd
  • Carwsel
  • Trampolinau Bynji
  • Cadeiriau dec traddodiadol
  • Siop Roddion

Adloniant Dyddiol…

Bydd adloniant i’r teulu cyfan ei fwynhau, gan gynnwys cerddoriaeth fyw, diddanwyr cerdded a gemau a rhoddion hwyliog gyda’n DJs Radio Caerdydd. Cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer yr atodlenni adloniant wythnosol

Bwyd a Diod…

Bydd bwyd a diod gwych ar gael eleni, gan gynnwys parlwr hufen ia newydd (sydd hefyd yn gwasanaethu ysgytlaeth), griliau barbeciw anferth, danteithion melys a bar coctel trofannol. Bydd yr holl fannau bwyd ar ardal dec fawr yn edrych dros lwyfan adloniant Traeth y Bae, gyda digonedd o seddau y gallwch chi fwynhau’r sioeau byw wrth i chi fwyta.