27 Gorffennaf – 4 Awst

Parc Bute, Caerdydd

Am yr ail dro ar bymtheg, cynhelir pencampwriaeth Cwpan y Byd i’r Digartref a hynny ym Mharc Bute, yng nghanol y ddinas. Bydd dros 500 o chwaraewyr yn cynrychioli dros 50 o wledydd yn dod i
gystadlu yn yr ŵyl dros wythnos gyfan, gŵyl a gaiff ei hadnabod fel un o’r pencampwriaethau Cwpan y Byd i’r Digartref mwyaf ysbrydoledig a welwyd.