Gŵyl flynyddol yr elusen Menter Caerdydd i ddathlu’r iaith, celfyddydau a diwylliant Cymreig yw Tafwyl.

Tafwyl Fair 2019Castell Caerdydd

22 + 23 Mehefin 2019

Mynediad AM DDIM

Unwaith eto bydd Tafwyl yn dod a’r enwau mwyaf yng nghelfyddydau, diwylliant a chwaraeon Cymreig i Gaerdydd; ynghyd ag ardal bwyd stryd fawr.

Byddwn yn cyhoeddi line-up Tafwyl 2019 yn fuan felly cadwch lygaid ar y Wefan a @tafwyl / #tafwyl19 am y newyddion diweddaraf.

Mae’n ddigwyddiad naw diwrnod i gyd; gyda digwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal o amgylch y ddinas am wythnos, gan orffen gyda’r prif ddigwyddiad yng Nghastell Caerdydd. Mae’r ŵyl yn dod â’r enwau mwyaf yng nghelfyddydau, diwylliant a chwaraeon Cymreig i Gaerdydd; ynghyd â bwyd a diod blasus.

Mae’n ddigwyddiad rhad ac am ddim sy’n agored i bawb – yn siaradwr Cymraeg neu beidio. Mae’n ddigwyddiad gwych i ddysgwyr a phobl sy’n awyddus i gael eu blas cyntaf o’r iaith a diwylliant Cymreig. Mae Tafwyl yn ddathliad hyfryd o’r iaith Gymraeg ac mae’n dangos ein diwylliant ar ei orau!

Tweets Diweddaraf o Tafwyl