Mae Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd yn un o ddigwyddiadau mwyaf nodweddiadol yr haf yng Nghaerdydd ac eleni caiff ei chynnal rhwng 5 a 7 o Orffennaf yn Roald Dahl Plass ym Mae Caerdydd.


Oriau Agor

Dydd Gwener 5 Gorffennaf: 12:00 – 22:00

 

Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf: 11:00 – 22:00

 

Dydd Sul 7 Gorffennaf: 11:00 – 19:00

Mae dathliad gwreiddiol y ddinas o gynnyrch cartref a bwyd stryd blasus yn nodi ei ben-blwydd yn 20 oed eleni ac mae’n addo cynnig profiad arbennig i’r rheiny sy’n frwd dros fwyd.

Dewch i roi cynnig ar ddetholiad eang o fwyd gan gynhyrchwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn y ffair y cynhyrchwyr. Ymlaciwch gyda cherddoriaeth fyw o’r llwyfan bandiau ar lan y dŵr. Ewch am dro o amgylch y piazza bwyd stryd a marchnad y ffermwyr, a mwynhewch olygfa, blas ac aroglau’r haf. Piazza Bwyd Stryd

Bydd rhai o gynhyrchwyr bwyd stryd enwocaf y DU ar y Piazza Bwyd Stryd.

Caiff y rhestr lawn ei chyhoeddi cyn bo hir, ond am y tro, dyma’n cyhoeddiad cyntaf am rai o’r gwerthwyr i dynnu dŵr o’ch dannedd!

The Dough Thrower

Joe’s Ice Cream

Purple Poppadom/Tukka Tuk

Meat and Greek

The Mighty Softshell Crab

Morgans Family Butchers

Nixon Farms Pen-Min-Cae Welsh Black Beef and Lamb

The Hellenic Eatery

The Pod Events

Pregos Street Food

The Spanish Buffet

Taste of Persia

The Vale Roast Meat Company

The Welsh Creperie

Puckin Poutine

Lilo’s

Discover Cardiff’s Street Food Scene

Ffair y Cynhyrchwyr a Marchnad y Ffermwyr

Yn Ffair y Cynhyrchwyr a Marchnad y Ffermwyr bydd amrywiaeth eang o gynnyrch lleol ar gael, gan gynnwys alcohol artisan, jamiau a hyd yn oed danteithion melys gourmet a chynnyrch o’r fferm i’r bwrdd.

 

Dyma’r gwahanol fathau o gynnyrch y gallwch roi cynnig arnynt a’u prynu.

Caws Cymreig Penigamp

Seidr lleol

Cwrw Crefft

Jin artisan, a ddistyllwyd yn lleol

Wyau selsig

Jamiau, picls a dresins

Salami Almaenig Gwreiddiol

Wyau lleol gan ieir rhydd

Melysion a chyffug wedi eu paratoi â llaw

Toesenni gourmet, macarŵns Ffrengig a brownis siocled meddal

Pastai sawrus, rholiau selsig a Phastai Oggi Cymreig gwreiddiol

Cordialau traddodiadol, lemonêd ffres ac ysgytlaethau moethus

Hufen-iâ gyda llaeth


Cerddoriaeth Fyw

Caiff rhestr y perfformwyr ei hysbysu yn fuan


Oriel