29 Mehefin – 8 Medi

Morglawdd Bae Caerdydd

Yn mesur dros 100m x 80m, mae gan y Parc Dŵr chwyddadwy arnofiol fwy na 72 o rwystrau gan gynnwys sleidiau, trampolinau a bariau mwnci sy’n ei wneud y parc mwyaf o’i fath yng Nghymru a’r diwrnod mas gorau i grwpiau, teuluoedd, plant a’r rhai sy’n gaeth i adrenalin! Mae cyfyngiadau taldra fod ar waith.