Neidio i'r prif gynnwys

Croeso Nol i Gaerdydd

YR UN DDINAS YDYW. OND YN FWY DIOGEL

Sgroliwch i lawr i ddarganfod mwy…

Ydych chi’n barod i roi cynnig ar y ‘normal normal’ yng Nghaerdydd? Ni allwn aros i’ch gweld yn ôl yng nghanol y ddinas ac mae busnesau lleol wedi bod yn gweithio’n galed i ailagor wrth eich cadw’n ddiogel.

Os ydych yn cosi am drip siopa, yn llwglyd am antur, yn hiraethu am fwyd cain a noson allan wych yna mae gan Gaerdydd bopeth sydd ei angen arnoch – gan gynnwys tawelwch meddwl o ran diogelwch – oherwydd ei fod yr un ‘Diff yr ydym i gyd yn ei garu. Dim ond yn fwy diogel.

MAE’R MESURAU HYN YN CYNNWYS:

MAP Y GELLIR EI LAWRLWYTHO

Os ydych chi’n pendroni ble yn union yw’r mesurau diogelwch newydd, yna gwnewch yn siŵr eich bod yn lawrlwytho’r map defnyddiol hwn yng nghanol y ddinas sy’n dangos lleoliadau mannau croeso, systemau cerdded a chyfleusterau trafnidiaeth.

Cofiwch, byddwch yn amyneddgar ac arhoswch yn ddiogel.

CWESTIYNNAU CYFFREDIN

Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y mesurau diogelwch newydd sy'n cael eu gweithredu ar draws canol y ddinas, darllenwch ein cwestiynau cyffredin.

CYNGOR AC ARWEINIAD PELLACH

I gael y wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad mwyaf diweddar ar sefyllfa newidiol COVID-19, ewch i:

CAY FFYRDD A CYFYNGIADAU

Mae nifer o gau a chyfyngu ffyrdd wedi cael eu rhoi ar waith ar draws canol dinas Caerdydd i helpu i sicrhau diogelwch y cyhoedd wrth i'r amser cloi gael eu codi'n raddol ym mhrifddinas Cymru ac wrth i fusnesau lleol agor eu drysau i'r cyhoedd.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com