Am gyfle i ennill gwobr i fwynhau danteithion Caerdydd, atebwch y cwestiwn isod:

Gwobr: Llety moethus am 2 noson, tocynnau mynediad i Gastell Caerdydd, trafnidiaeth dŵr, swper i ddau mewn bwyty poblogaidd a tocynnau ar gyfer CIWW a llawer mwy.