Neidio i'r prif gynnwys

Theatr Awyr Agored: As You Like It

Dyddiad(au)

10 Awst 2022

Amseroedd

19:00

Lleoliad

Castell Caerdydd, Stryd y Castell, Caerdydd, CF10 3RB

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Mae The Lord Chamberlain’s Men – sydd â hanes yn ymestyn yn ôl i William Shakespeare ei hun – yn eich gwahodd i ymuno â nhw yr haf hwn ar gyfer y comedi disglair, As You Like It. Mae un o gwmnïau theatr teithiol gorau’r DU yn cyflwyno’r ddrama wych hon fel y gwelodd Shakespeare hi am y tro cyntaf – yn yr awyr agored, gyda chast gwrywaidd a gyda gwisgoedd, cerddoriaeth a dawns Elisabethaidd.

“Dim ond gwallgofrwydd yw cariad!”

Ar wahân i’w gilydd, mae Rosalind a’i ffrind annwyl Celia, y nobl Orlando, a’r gorchfygedig Uchel Ddug a’i lyswyr yn cael eu halltudio ac yn creu bywydau newydd i’w hunain yn Fforest Arden.  Yn rhydd o gyfyngiadau eu bywydau blaenorol, mae cariadon yn cystadlu, ffyliaid yn ffeitio, bondiau teuluol yn cael eu herio, a phawb yn ymryson â’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn driw i chi’ch hun.

“Mae’r ffŵl yn meddwl ei fod yn ddoeth, ond mae’r gŵr doeth yn gwybod ei fod yn ffŵl.”

Yn eu halltudiaeth, maent yn gorfoleddi ac mae gwir gariad a gwir hunaniaeth yn dod i glawr yn y goedwig. Bydd y giamocs gwledig a’r gerddoriaeth, y chwerthin, y dryswch traws-wisgo a’r holl ymgodymu yn siŵr o ddod â gwên i’r wyneb.

“Mae’r byd i gyd yn llwyfan!”

Dewch â chadair a phicnic yn barod i gael eich diddanu a’ch cludo yn ôl drwy amser. Cadwch le yn gynnar i osgoi cael eich siomi!

Dilys | Rhagorol | Hudol

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com