Neidio i'r prif gynnwys

Credu

Dyddiad(au)

26 Tach 2021 - 24 Rhag 2021

Amseroedd

09:00 - 16:45

Lleoliad

St David's Dewi Sant, Heol y Bont, Caerdydd

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Y Nadolig hwn, bydd Dewi Sant St David’s yn cynnal profiad cyffrous newydd sbon, gan wahodd teuluoedd i ddarganfod hud tymor y Nadolig.  Bydd Credu, groto Nadolig rhyfeddol Dewi Sant ar agor o ddydd Gwener 26 Tachwedd tan Noswyl Nadolig, a bydd tocynnau ar werth ymlaen llaw i bobl sydd wedi’u cofrestru’n unig o ddydd Llun 6 Medi.

Bydd gwesteion yn cael eu gwahodd i’r ogof hudol lle byddant yn cwrdd ag un o goblynnod ffyddlon Siôn Corn, McJingles, a’r carw hud sy’n siarad, Norbert – creadur bach â breuddwydion mawr. Gofala, Rudolf!

Ar ôl cyfarch Norbert gyda chân – a darganfod un o’i syrpreisis bendigedig – caiff y gwesteion eu gwahodd i greu bwyd ceirw arbennig iawn i fynd ag ef adref a’i adael i fwydo helpwyr Siôn Corn ar eu taith Noswyl Nadolig.

Wedi’u hymdrochi yn hwyl yr ŵyl, bydd y plantos wedyn yn cael eu gwahodd i groto hudolus Siôn Corn i gael cwrdd â’r dyn ei hun, a chael anrheg a llun o’r achlysur.

Mae iechyd a diogelwch y gwesteion yn brif flaenoriaeth y ganolfan ac mae Dewi Sant wedi cymryd nifer o ragofalon i sicrhau y gall ymwelwyr fwynhau’r profiad heb boeni.

Bydd y profiad Credu ar ben isaf yr Arcêd Fawr, ger Hamley’s a siop LEGO. I fanteisio ar y cynnig arbennig i brynu tocyn ymlaen llaw, gall gwesteion gofrestru yn www.stdavidscardiff.com cyn canol nos 5 Medi. Bydd tocynnau ar werth ymlaen llaw dim ond i’r rhai sydd wedi cofrestru o 10am ddydd Llun 6 Medi 2021. Bydd y tocynnau ar werth i bawb arall o 13 Medi.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com