Neidio i'r prif gynnwys

Bwyd a Diod Alpaidd

Dyddiad(au)

12 Tach 2020 - 03 Ion 2021

Amseroedd

12:00 - 22:00

Lleoliad

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Os ydych chi yng Nghaerdydd dros dymor yr ŵyl ac yn ffansio trît blasus i’ch cynhesu, yna ewch draw i’r ardal bwyd a diod Alpaidd ar Heol y Castell!

Dewch â’ch swigen a chymryd sedd yn eich cwt sgïo Alpaidd neu fwrdd picnic eich hun. Archebwch o’ch hoff stondin fwyd ar y safle gan ddefnyddio ap Yoello ac yna bydd y bwyd a’r diodydd yn cael eu danfon yn syth i’ch bwrdd!

Sylwch:

Yr amseroedd agor fydd 18:00 – 21:00 ar Iau 12 a Gwe 13 Tachwedd.

Gwasanaeth bwrdd yn unig fydd ardal bwyd a diod Alpaidd, rhaid archebu pob bwyd a diod trwy’r ap Yoello, ni ddylid bwyta unrhyw fwyd a diod allanol yn yr ardal eistedd.

Bydd y capasiti uchaf fesul bwrdd yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru.

Oherwydd capasiti cyfyngedig, mae byrddau ar gael am uchafswm o un awr i sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau’r ardal.

A fydd angen i mi archebu ymlaen llaw?

Nid oes unrhyw archebion ymlaen llaw, felly pryd bynnag y byddwch chi’n barod, bachwch eich cartref neu’ch swigen a bant â chi i Stryd y Castell.

A fydd angen i mi giwio?

Ar adegau prysur, efallai y bydd angen i chi giwio ond pan ddaw eich tro, fe fydd tywysydd yn eich cyfeirio chi a’ch criw at un o’r byrddau gwag. Mae’r cyfleusterau’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio. Mae’r ardal yn wastad a gellir symud cadeiriau o fyrddau i gynnwys cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio (sylwer nad oes cadeiriau uchel ar gael).

Beth am y tywydd?

Bydd seddi dan do cyfyngedig y tu mewn i’ch cwt sgïo Alpaidd clyd. Am resymau cyflenwi ynni ac ynni nid oes gwresogyddion ar y safle. Os yw’n ddiwrnod oerach beth am ddod â siôl neu flanced i ymlacio â hi? Ni allwn eu darparu oherwydd risg o halogiad.

A fydd cyfleusterau toiled?

Bydd, bydd cyfleusterau toiled ar gael.

A ganiateir cŵn?

Mae croeso i gŵn yn ardal y caffi ond rhaid iddynt aros yn agos at eu perchnogion a chael eu cadw ar dennyn. Sylwch na fydd yn bosibl darparu bowlenni dŵr, oherwydd pryderon hylendid.

Sut y byddaf yn gosod fy archeb?

Bydd angen i chi archebu trwy’ch ffôn symudol. I gychwyn eich archeb, chwiliwch am arwydd y cod QR ar eich bwrdd. Agorwch gamera eich ffôn a sganiwch y cod – neu cliciwch yma a gallwch archebu yn y ffordd hon.

Sut y byddaf yn talu am fy archeb?

Ar ôl i chi ddewis yr hyn yr hoffech ei archebu, byddwch yn talu gyda cherdyn credyd / debyd.

A fydd glanweithydd dwylo?

Bydd diheintydd dwylo yn cael ei ddarparu hefyd a bydd staff glanhau wedi’u lleoli’n barhaol ar y safle i gadw’r ardal yn lân ac yn glir.

A fyddaf yn gallu pellhau cymdeithasol yn iawn?

Mae’r cytiau sgïo wedi’u gosod allan gyda phellter cymdeithasol mewn golwg ond cofiwch mai chi sy’n gyfrifol am eich pellter cymdeithasol eich hun.

A fydd Trac a Olrhain COVID-19 ar waith?

Oes. Bydd botwm Trac a Olrhain yn ymddangos pan fyddwch chi’n defnyddio’r ap neu’n sganio’r tabl QR i gael mynediad at Yoello. Bydd angen i gwsmeriaid glicio ar hynny a llenwi’r ffurflen fer cyn iddynt wneud eu harcheb gyntaf. Bydd hyn yn ein galluogi i gysylltu â chi a’ch grŵp ynghylch unrhyw ganlyniadau COVID-19 cadarnhaol a allai effeithio arnoch chi.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com