Neidio i'r prif gynnwys

Bwyd a Diod Alpaidd

Dyddiad(au)

12 Tach 2020 - 20 Rhag 2020

Amseroedd

12:00 - 18:00

Lleoliad

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Oriau Agor

Dydd Llun – ddydd Gwener:  12:00 – 18:00

Dydd Sadwrn a dydd Sul: 11:00 – 18:00

 

Os ydych chi yng Nghaerdydd y Nadolig hwn ac awydd danteithion blasus i’ch cynhesu, yna ewch draw i ardal fwyd a diod Nadoligaidd Alpine ar Stryd y Castell.

 

Cymerwch sedd yn eich cwt sgïo Alpine eich hun, neu wrth fwrdd picnic, ac archebwch o blith amrywiaeth o stondinau gan ddefnyddio app Yoello. Yna eisteddwch, ymlaciwch, a daw’r bwyd a’r diodydd yn  syth at eich bwrdd.

 

Ar frys? Mae’r stondinau hefyd yn cynnig bwyd tecawê felly, os allwch chi dim aros i fynd yn ôl i’r siopau – neu os ydych chi eisiau dianc rhag y prysurdeb a mynd am dro o amgylch Parc Bute, maen nhw yn y lleoliad perffaith i fachu tamaid i’w fwyta neu ddiod boeth.

 

Nodyn:

Gwasanaeth wrth y bwrdd yn unig fydd yn yr ardal eistedd Bwyd a Diod Alpaidd, rhaid archebu pob bwyd a diod drwy app Yoello, ni chaniateir dod â bwyd a diod o’r tu allan i’w bwyta yn yr ardal eistedd

 

Ni fydd alcohol yn cael ei weini yn yr ardal o nos Wener 4 Rhagfyr, ond gallwch ddal i fwynhau amrywiaeth o ddiodydd meddal poeth ac oer.

 

Bydd y capasiti mwyaf posibl fesul bwrdd yn unol â chanllawiau presennol Llywodraeth Cymru ar y pryd. Am fwy o wybodaeth, ewch i’n tudalen ddiogelwch.

 

Oherwydd capasiti cyfyngedig, mae byrddau ar gael am hyd at awr ar y mwyaf er mwyn sicrhau y gall pawb fwynhau’r ardal.

 

 

Stondinau bwyd a diod

Cwestiynau Cyffredin

A fydd angen i mi archebu ymlaen llaw?

Nid oes unrhyw archebion ymlaen llaw, felly pryd bynnag y byddwch chi’n barod, bachwch eich cartref neu’ch swigen a bant â chi i Stryd y Castell.

A fydd angen i mi giwio?

Ar adegau prysur, efallai y bydd angen i chi giwio ond pan ddaw eich tro, fe fydd tywysydd yn eich cyfeirio chi a’ch criw at un o’r byrddau gwag. Mae’r cyfleusterau’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio. Mae’r ardal yn wastad a gellir symud cadeiriau o fyrddau i gynnwys cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio (sylwer nad oes cadeiriau uchel ar gael).

Beth am y tywydd?

Bydd seddi dan do cyfyngedig y tu mewn i’ch cwt sgïo Alpaidd clyd. Am resymau cyflenwi ynni ac ynni nid oes gwresogyddion ar y safle. Os yw’n ddiwrnod oerach beth am ddod â siôl neu flanced i ymlacio â hi? Ni allwn eu darparu oherwydd risg o halogiad.

A fydd cyfleusterau toiled?

Bydd, bydd cyfleusterau toiled ar gael.

A ganiateir cŵn?

Mae croeso i gŵn yn ardal y caffi ond rhaid iddynt aros yn agos at eu perchnogion a chael eu cadw ar dennyn. Sylwch na fydd yn bosibl darparu bowlenni dŵr, oherwydd pryderon hylendid.

Sut y byddaf yn gosod fy archeb?

Bydd angen i chi archebu trwy’ch ffôn symudol. I gychwyn eich archeb, chwiliwch am arwydd y cod QR ar eich bwrdd. Agorwch gamera eich ffôn a sganiwch y cod – neu cliciwch yma a gallwch archebu yn y ffordd hon.

Sut y byddaf yn talu am fy archeb?

Ar ôl i chi ddewis yr hyn yr hoffech ei archebu, byddwch yn talu gyda cherdyn credyd / debyd.

A fydd glanweithydd dwylo?

Bydd diheintydd dwylo yn cael ei ddarparu hefyd a bydd staff glanhau wedi’u lleoli’n barhaol ar y safle i gadw’r ardal yn lân ac yn glir.

A fyddaf yn gallu pellhau cymdeithasol yn iawn?

Mae’r cytiau sgïo wedi’u gosod allan gyda phellter cymdeithasol mewn golwg ond cofiwch mai chi sy’n gyfrifol am eich pellter cymdeithasol eich hun.

A fydd Trac a Olrhain COVID-19 ar waith?

Oes. Bydd botwm Trac a Olrhain yn ymddangos pan fyddwch chi’n defnyddio’r ap neu’n sganio’r tabl QR i gael mynediad at Yoello. Bydd angen i gwsmeriaid glicio ar hynny a llenwi’r ffurflen fer cyn iddynt wneud eu harcheb gyntaf. Bydd hyn yn ein galluogi i gysylltu â chi a’ch grŵp ynghylch unrhyw ganlyniadau COVID-19 cadarnhaol a allai effeithio arnoch chi.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com