Neidio i'r prif gynnwys

Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol

Dyddiad(au)

08 Ion 2020 - 20 Chwe 2020

Lleoliad

Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Arddangosfa o ddeuddeg celfwaith gwreiddiol a gomisiynwyd gan yr Atlas Llenyddol i gyfleu themâu deuddeg nofel Saesneg a leolir yng Nghymru. Mae’r rhain yn rhan o brosiect ehangach Atlas Llenyddol Cymru, sy’n ymchwilio i sut mae llyfrau a mapiau’n ein helpu i ddeall natur ofodol y cyflwr dynol. Yn fwy penodol, mae’n edrych ar sut mae nofelau Saesneg sydd wedi’u lleoli yng Nghymru yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o natur wir a natur ddychmygol y wlad, ei hanes a’i chymunedau.
Dewch i weld yr arddangosfa yn y ddau adeilad cyn rhannu eich gwaith celf a’ch straeon chi fel rhan o weithgaredd gydweithredol yn y Senedd.
Arddangosfa a noddir gan Bethan Sayed AC

Senedd & Pierhead