Neidio i'r prif gynnwys

Cestyll y Dychymyg: Paentiadau o'r Oriel Genedlaethol, Llundain

28 Ion 2020 - 10 Mai 2020

Lleoliad

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Yn 2017 prynwyd The Fortress of Königstein from the North gan Bellotto ar gyfer y genedl gan yr Oriel Genedlaethol, Llundain. Mae ymhlith tirluniau mwyaf gwreiddiol a thrawiadol y 18fed ganrif. I ddathlu ei gaffael, ac fel rhan o ymrwymiad yr Oriel Genedlaethol i agor ei chasgliad i gynulleidfa ehangach bydd y gwaith hwn, a phum paentiad arall o gestyll gan Hen Feistri Ewrop, yn teithio i leoliadau ar draws y DU yn 2020 a dechrau 2021.

Cestyll y Dychymyg: Paentiadau o’r Oriel Genedlaethol, Llundain fydd y cyfle cyntaf i weld y gweithiau yma yng Nghymru. Gwlad o gestyll yw Cymru, gyda dros chwe chant yma yn dyst i hanes gythryblus y genedl. Defnyddiwyd motiff y castell gan nifer o artistiaid adnabyddus i bortreadu tirlun gwyllt, urddasol a rhamantaidd Cymru. At hyn, bydd Cestyll y Dychymyg yn ategu ac amlygu cyfoeth ac amrywiaeth y dehongliadau yng nghasgliadau Amgueddfa Cymru a gweld cestyll o ddau gasgliad cenedlaethol gyda’i gilydd yn ein hannog i feddwl yn fentrus o’r newydd am eu dehongliad.