Neidio i'r prif gynnwys

GŴYL HAF CRAFT*FOLK CAERDYDD

Dyddiad(au)

08 Aws 2020 - 22 Aws 2020

Lleoliad

Canol y Ddinas Caerdydd, Yr Aes, Cardiff CF10 1AH

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Mae Gŵyl Haf Craft*folk Caerdydd yn ddigwyddiad awyr agored yn Stryd Working yng nghanol Dinas Caerdydd. Ar ôl misoedd heb ddigwyddiadau rydym yn hynod falch o allu dychwelyd i ganol y ddinas gyda’n stondinau pren a gobeithiwn y byddwch yn gallu galw heibio gan ein bod wedi cymryd pob cam i sicrhau y bydd eich ymweliad â’n gwneuthurwyr yn un diogel a phleserus. Yn ŵyl liwgar a byrlymus, bydd ynddi gyfuniad eclectig o wneuthurwyr a ddaw â’r gorau o’u gwaith celf a chrefft, gwinoedd, gwirodydd, jin blasus, tryfflau siocled, cyffug cartref, macarons Ffrengig a brownis siocled gyda hufen iâ Llanfaes.

Er ein bod ar agor o ddydd Sadwrn 8 Awst tan ddydd Sadwrn 22 Awst nid pawb fydd yno am y 15 diwrnod cyfan, felly os ydych yn bwriadu ymweld â gwneuthurwr penodol, ewch i www.craftfolk.com a chlicio ar Awst i gael manylion llawn am ein holl wneuthurwyr talentog ynghyd â’u dyddiadau masnachu.