Neidio i'r prif gynnwys

Criced Morgannwg v Kent

Dyddiad(au)

04 Awst 2022

Amseroedd

11:00

Lleoliad

Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9XR

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Mae Vitality Blast yn dychwelyd i Erddi Sophia yr haf hwn!  Gan ddathlu 20 mlynedd o griced T20, bydd Morgannwg yn brwydro’n galed i gyrraedd y Diwrnod Terfynol y tymor hwn, yn enwedig yn dilyn eu llwyddiant ysgubol yng Nghwpan Brenhinol Llundain yn 2021.

Bydd y sêr criced rhyngwladol Marnus Labuschagne, Michael Neser a Colin Ingram yn cael eu harwain gan gapten Morgannwg o’r Gogledd, David Lloyd, ac yn ymuno ag ef bydd talentau newydd Cymru, Prem Sisodiya, Kiran Carlson ac Andrew Salter.

Mae tocynnau ymlaen llaw yn £15 yn unig am unrhyw gêm.

MAE GENNYM HEFYD FARGEINION GRŴP ANHYGOEL…

Os oes 5-9 ohonoch, bydd eich tocynnau’n costio dim ond £12.50 yr un.
Ar gyfer grwpiau o 10+, mae tocynnau yn £10 ac mae’r prif archebwr yn mynd am ddim!  I fanteisio ar y fargen na ellir ei hosgoi, ffoniwch ein tîm tocynnau ar 02920 419 311.

Mwynhewch wylio Vitality Blast mewn moethusrwydd anffurfiol gyda’n pecynnau lletygarwch. Gan ddechrau ar £125 y person, fe gewch y seddi gorau yn y tŷ gyda bwyd o safon a diodydd  wedi’u cynnwys fel y gallwch eistedd yn ôl, ymlacio a mwynhau’r criced!