Neidio i'r prif gynnwys

Cyflwyna Gymdeithas Gorfforedig y Cerddorion: Golwg ar Gymru

25 Ebr 2020

09:30 - 17:30

Lleoliad

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Heol y Gogledd, Caerdydd CF10 3ER

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Ymunwch â ni ar gyfer ein hachlysur blynyddol poblogaidd sy’n gwahodd cerddorion o bob ran o’r Deyrnas Unedig i fwynhau sesiynau cerddorol diddorol, cwrdd ag hen ffrindiau a gwneud ffrindiau newydd ym myd cerddoriaeth.

Cynhelir y digwyddiad eleni am y tro cyntaf yng Nghymru, yn Ninas Caerdydd, lle clywn gerddorion blaenllaw yn trafod eu gwaith, gan gynnwys tri o Gymry enwog, y cyfansoddwr Paul Mealor, y delynores Alis Huws (y chweched Delynores Swyddogol i EUB Tywysog Cymru), a Mark Wilkinson o Universal Music.

Rhaglen*
09:30 – 10:00 Cofrestru yng nghyntedd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, gan gynnwys te a choffi

10:00 Ffanffer

10:10 Cyflwyniad gan Dr Jeremy Huw Williams, Llywydd 2019-20

10:15 Sgwrs rhwng Mark Wilkinson (Universal Music) a’r cyfansoddwr Paul Mealor
gan gynnwys perfformiad gan Gôr CF1 o weithiau Paul Mealor, Ubi Caritas a Wherever You Are

11:30 Egwyl te a choffi/cofrestru ar gyfer y Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol

12:00 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Fforwm Agored (ar gyfer aelodau unigol yn unig)

13:00 Cinio

14:30 Perfformiad gan y delynores Alis Huws (Telynores Swyddogol EUB Tywysog Cymru)

14.45 Dosbarth meistr gan y bariton enwog a’n Llywydd, Dr Jeremy Huw Williams

16:00 Egwyl ar gyfer te a choffi

16:15 Diweddglo a Seremoni Medal y Llywydd

16:30 Perfformiad gan Bedwarawd Jazz CCDBC

16:45 Derbyniad diodydd