Neidio i'r prif gynnwys

Cyngerdd y Jiwbili Platinwm

Dyddiad(au)

04 Meh 2022

Amseroedd

15:30 - 22:00

Lleoliad

Castell Caerdydd, Stryd y Castell, Caerdydd, CF10 3RB

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Cyhoeddi Cyngerdd Dathlu’r Jiwbili Castell Caerdydd gan Yn Fyw Dan y Sêr

Aled Jones, Mike Peters, Bonnie Tyler a John Owen Jones i arwain  dathliadau  Cymru

Bydd Castell Caerdydd yn gartref i barti mwyaf y flwyddyn  ar benwythnos Gŵyl y Banc Mehefin pryd bydd y goreuon o fyd adloniant Cymru yn dod at eu gilydd am ddigwyddiad teuluol gwerth ei weld ym 2022.

Gyda rhai o gantorion a diddanwyr gorau Cymru ar y llwyfan, yn gorau, bandiau a cherddorfa lawn, bydd y Castell yn datseinio gyda cherddoriaeth, canu a chwerthin ddydd Sadwrn, Mehefin 4ydd, 2022.  Yn cyflwyno bydd Aled Jones a Shân Cothi, a bydd  y gyngerdd fyw yn cychwyn am 3 o’r gloch y prynhawn ac yn diweddu am 7 o’r gloch, pryd byddwn yn cysylltu’n syth â Phalas Buckingham i wylio Y Gyngerdd o’r Palas yn fyw ar y sgriniau mawr. Bydd yr holl achlysur yn gorffen am 10.30 yr hwyr. Ymhlith yr artistiaid sydd eisoes wedi cadarnhau mae Aled Jones a Shan Cothi, i gyflwyno, Mike Peters o’r Alarm, Bonnie Tyler, seren y West End a Broadway John Owen Jones, hoff ddyn tywydd pawb a’r drymiwr o fri Owain Wyn Evans, y comedïwr Mike Doyle, Côr Meibion Pendyrus a Cherddorfa Pops Cymru, gyda mwy o enwau eto i’w cyhoeddi. Bydd y gyngerdd yn cynnwys rhaglen wedi ei chynhyrchu’n unswydd, yn dwyn y teitl bachog “Singing in the Reign”, pryd byddwn yn dathlu y gorau o’r gerddoriaeth mwyaf poblogaidd o Gymru sy’n cydredeg â’r 70 mlynedd o deyrnasiad y Frenhines. Felly gallwch ddisgwyl trefniadau cyffrous o lwyddiannau Tom Jones, Shirley Bassey, Shakin Stevens, a pherfformiad arbennig gwbl unigryw gan Bonnie Tyler a Mike Peters. Bydd rhaglen fyw gydol y prynhawn yn wir gymysgedd o ffefrynau cerddorol pawb ynghyd â llawer o hwyl a chwerthin yn eu plith.