Neidio i'r prif gynnwys

Dreamachine

Dyddiad(au)

12 Mai 2022 - 18 Meh 2022

Amseroedd

10:00 - 20:00

Lleoliad

Teml Heddwch, King Edward VII Ave, Cathays Park, Cardiff, CF10 3AP

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Mae Dreamachine yn brofiad trochi cwbl unigryw.

Y cyfan y mae’n rhaid i chi ei wneud yw eistedd yn ôl a chau eich llygaid i archwilio potensial anhygoel eich meddwl.

Mae Dreamachine yn fath newydd o brofiad pwerus ar y cyd, a bydd yn eich tywys ar daith drochi unigryw o olau a cherddoriaeth. Bydd byd amryliw, caleidosgopig yn datgelu ei hun y tu ôl i’ch llygaid caeedig, wedi’i greu gan eich ymennydd eich hun ac yn gwbl unigryw i chi.

Beth fyddwch chi’n ei weld? Sut fyddwch chi’n teimlo? Dim ond chi fydd yn gwybod oherwydd bydd pob profiad o’r Dreamachine yn gwbl bersonol. Bydd y profiad anhygoel hwn yn cynnig lle i chi archwilio, llawenhau ac adlewyrchu, gan daflu golau ar pa mor wahanol yr ydym yn gweld ac yn gwneud synnwyr o’r byd o’n cwmpas.

Mae Dreamachine wedi’i greu gan Collective Act, ar y cyd â’r artistiaid sydd wedi ennill gwobr Turner, Assemble, a’r cyfansoddwr sydd wedi’i enwebu am wobrau Grammy a Mercury, Jon Hopkins, a thîm o dechnolegwyr, gwyddonwyr ac athronwyr arweiniol.

Mae wedi’i ysbrydoli gan eitem anhygoel nad yw llawer o bobl yn gwybod amdano a ddyfeisiwyd yn 1959 gan yr artist-ddyfeisiwr Brion Gysin. Roedd ei ddyfais arbrofol a wnaed â llaw yn defnyddio golau yn fflachio i greu rhithganfyddiadau byw, patrymau caleidosgopig a ffrwydradau o liw ym meddwl y sawl a oedd yn ei weld.

Nawr, mwy na chwe deg mlynedd yn ddiweddarach, wedi’i ysbrydoli gan gysyniad arloesol Gysin, mae Dreamachine wedi’i ailddychmygu mewn modd radical gan greu math newydd o brofiad pwerus ar y cyd.

Byddwch yn gallu gweld Dreamachine yn y Deml Heddwch o ddydd Iau 12 Mai tan ddydd Sadwrn 18 Mehefin.

Mae hwn yn ddigwyddiad am ddim gyda thocyn, a gomisiynwyd yn rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU.

Yn addas ar gyfer oedolion 18+ oed. Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin llawn yma.

I gael gwybod mwy ewch i www.dreamachine.world

ARCHEBU TOCYNNAU

Hyd: 90-120 munud.

Mae’n rhaid i chi lenwi ffurflen cyn y digwyddiad er mwyn cael ymweld â Dreamachine. Bydd y ffurflen cyn y digwyddiad yn eich tywys drwy’r profiadau y gallwch archebu ar eu cyfer. Llenwch hi nawr.

Mae dau brofiad Dreamachine.

Yr Holl Synhwyrau:

Profiad ymgolli clywedol sain amgylcheddol 360 gradd sy’n cynnwys goleuadau llachar yn fflachio’n gyflym, a elwir yn oleuadau strôb, a cherddoriaeth swnllyd. Nid yw’n addas i unrhyw un sy’n sensitif i oleuadau strôb neu amgylcheddau’r holl synhwyrau.

Gwrando Dwfn:

Profiad ymgolli clywedol sain amgylcheddol 360 gradd, gyda goleulun ysgafn nad yw’n cynnwys goleuadau sy’n fflachio’n gyflym. Fe’i cynlluniwyd i wneud y profiad mor hygyrch â phosibl i’r rhai a allai fod yn sensitif i oleuadau strôb neu amgylcheddau’r holl synhwyrau. Os ydych chi’n sensitif i gerddoriaeth swnllyd, gellir darparu amddiffynyddion clyw.

Perfformiadau hamddenol:

Bydd y ddau brofiad Dreamachine yn cynnig perfformiadau hamddenol, wedi’u trefnu’n benodol ar gyfer unrhyw un y byddai lleoliad mwy anffurfiol o fudd iddynt. Gallwch archebu profiad hamddenol ar-lein neu dros y ffôn drwy’r Swyddfa Docynnau yn eich dewis o leoliad.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com